Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19


Vacatures

Stichting De Tussenvoorziening  biedt verschillende vormen van opvang en begeleiding aan mensen in een kwetsbare situatie. Wij zetten ons primair in voor mensen in Utrecht en omgeving die dakloos of marginaal gehuisvest zijn. Hierbij gaat het vooral om mensen die te maken hebben met een complexe en meervoudige problematiek waaronder psychiatrische problemen, verslaving, een verstandelijke beperking, schulden en/of sociale uitsluiting. De begeleiding wordt afgestemd op de vraag van de cliënt en is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval. Ons doel is dat mensen weer volwaardig en (zo) zelfstandig (mogelijk) kunnen deelnemen aan de samenleving.

Onze kernactiviteiten zijn: opvang, wonen en financiële begeleiding. In het verlengde hiervan voeren we activiteiten uit op het gebied van maaltijdvoorziening, armoedebestrijding, sociale activering en deeltijdopvang.

In 2016 hebben we bijna 700 unieke cliënten opgevangen in de nachtopvang en 130 cliënten in de crisisopvang. In totaal hebben we bijna 290 kinderen opgevangen. Daarnaast hebben circa 1400 cliënten een vorm van begeleiding gekregen, ook financiële begeleiding en/of schuldhulpverlening. Bij de Tussenvoorziening werken zo’n 350 betaalde medewerkers en 500 vrijwilligers.

Momenteel hebben wij de volgende vacatures

terug naar boven