Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Stages

Wie kan stage lopen bij Stichting De Tussenvoorziening?
De Tussenvoorziening heeft verschillende voorzieningen waar stagiairs actief zijn. De stagiairs komen van verschillende typen opleidingen. Er worden stages aangeboden in het kader van de maatschappelijke opvang. De Tussenvoorziening neemt geen stagiairs aan die jonger zijn dan 18 jaar.

Stagebeleid
Het stagebeleid van de Tussenvoorziening gaat uit van een volwaardige plaats van de stagiair binnen het team van de stagevoorziening. Om volledig ruimte te geven aan het leerproces van de stagiair, worden de werkzaamheden altijd uitgevoerd onder begeleiding of supervisie van een stagebegeleider.
De profielschets en het takenpakket worden per voorziening  opgesteld. Algemeen kunnen wel een aantal  criteria genoemd worden, die het werken met de doelgroep (ex) dak- en thuislozen met zich meebrengt. Werken met de doelgroep vraagt om assertiviteit en stabiliteit. Ook een grote mate aan zelfstandigheid en eigen initiatief is belangrijk. Ten slotte is affiniteit met de doelgroep een vereiste.

Visie
De Tussenvoorziening ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om leerlingen op de arbeidsmarkt een kans te geven. Zij ziet haar leerlingen als een kweekvijver voor talent. Door adequate en intensieve begeleiding  en organisatiespecifieke scholing leveren stage- of leerwerkplaatsen regelmatig nieuwe personeelsleden op die passen binnen de missie en kernwaarden van onze organisatie.

Al onze mbo-stages zijn door de SBB erkend.

Op dit moment hebben wij de volgende stageplaatsen:

terug naar boven