Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Samenwerking

Voor de Tussenvoorziening is samenwerking een belangrijk speerpunt, zowel intern tussen de clusters als extern. We werken samen met verschillende partners op stedelijk en landelijk niveau.

Stedelijk
De Tussenvoorziening neemt in verschillende overlegvormen deel in de OGGz-keten in Utrecht.

  • Zorg Op Straat
  • Stuurgroep OGGZ
  • diverse casuïstiek overleggen(MAP)
  • het Netwerk Maatschappelijk Opvang (NEMO)

Naast deze stedelijke overlegvormen maakt de Tussenvoorziening deel uit van een breed netwerk bestaande uit: Front Office-partijen, aanpalende zorginstellingen (GGZ en verslavingszorg), MO-instellingen, jeugdzorginstanties, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, reïntegratiebedrijven, fondsen, Kredietbank en wijkwelzijnsorganisaties.

Utrechtse Armoedecoalitie
In Utrecht bestaan diverse uiteenlopende kleinschalige initiatieven die zich inzetten om mensen in een financieel kwetsbare positie te helpen.  De hulp bestaat vaak uit materiële noodoplossingen en verwijzing naar gemeente en reguliere zorg- en welzijnorganisaties. Door de krachten van deze initiatieven en organisaties te bundelen in de Utrechtse Armoedecoalitie kunnen meer mensen op een goede manier de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

De Armoedecoalitie Utrecht heeft als doel de positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren. Kinderen hebben hierbij de speciale aandacht van de coalitie.

De coalitie werkt aan haar doel door:

  • Het verbeteren van het gebruik van gemeentelijke regelingen en maatschappelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen,
  • Het signaleren van en adviseren over het (niet goed) functioneren van regelingen en voorzieningen,
  • De samenwerking vergroten tussen organisaties die een taak (zouden moeten) hebben in de armoedebestrijding,
  • Informatie uitwisseling over armoede en armoedebestrijding.

Het secretariaat is in handen van:
Stichting De Tussenvoorziening
Groeneweg 2
3531 VE Utrecht
T.   030 234 08 19

De Utrechtse Armoedecoalitie heeft een eigen website: www.armoedecoalitie-utrecht.nl

Landelijke samenwerking
De Tussenvoorziening is lid van de branchevereniging Valente (Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang) en de MO-groep.

terug naar boven