Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Privacy en klachten

Privacy
Bij de Tussenvoorziening behandelen we alle informatie die de cliënt geeft vertrouwelijk. In ons Privacyreglement is vastgelegd dat wij geen informatie verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. De cliëntgegevens worden verwerkt in een elektronisch dossier. Daarnaast werkt de Tussenvoorziening mee aan een stedelijk registratiesysteem. Er wordt uiterst zorgvuldig met het inzagerecht omgegaan.
Bij de Tussenvoorziening behandelen we alle informatie die u ons geeft vertrouwelijk. Wij volgen hierin de AVG. Dit houdt in dat we geen informatie zullen verstrekken aan derden zonder uw schriftelijke toestemming. Wel kan uw begeleider informatie delen met andere begeleiders of medewerkers die betrokken zijn bij de begeleiding en een gedeelde verantwoordelijkheid hebben in de begeleiding. Uw gegevens worden in een elektronisch dossier van de Tussenvoorziening verwerkt.

Voor meer informatie lees: De bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Ons cookiebeleid.

Functionaris gegevensbescherming
via: privacy@tussenvoorziening.nl of 030 234 08 19

Klachten van cliënten
Met onze klachtenregeling streven wij naar een zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten. De klachtafhandeling is gericht op herstel van de relatie en onderling vertrouwen. Voor het indienen van een klacht, kunt u onze klachtenregeling raadplegen.
Klik hier voor onze Klachtenregeling, Klachtenregeling derden en klik hier voor het klachtenformulier.

Indien u een klacht heeft, zijn er twee mogelijkheden. In eerste instantie probeert u het met de betreffende leidinggevende of het management op te lossen. Als dat niet lukt, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de Tussenvoorziening of u laten bijstaan door de vertrouwenspersoon.

Externe klachtencommissie van Stichting de Tussenvoorziening
Groeneweg 2
3531 VE Utrecht
030 234 08 19

Geschillencommissie
De Tussenvoorziening is voor cliënten met een WLZ-indicatie en cliënten met een forensische indicatie ook aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen in Den Haag. Zie: www.degeschillencommissie.nl.

 

terug naar boven