Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Ondernemingsraad

De Tussenvoorziening heeft een Ondernemingsraad (OR) die bestaat uit negen leden. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies op verschillende beleidsterreinen en hebben instemmingsrecht conform de Wet op de Ondernemingsraden.

De visie van de OR
Medewerkers van de Tussenvoorziening gaan met plezier naar het werk. De OR van de Tussenvoorziening draagt bij aan het optimaal functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen, behartigt de belangen van de medewerkers en levert een bijdrage aan de samenhang van de verschillende voorzieningen.

Plannen
Plannen van de OR zijn om de jaarlijks terugkerende onderwerpen te bespreken, zoals de begroting, het financieel jaarverslag, het beleidsplan en eventuele fusies. Tevens wil de OR zich actief bezighouden met het medewerkerstevredenheidsonderzoek, de klachtenregeling en de communicatie met de achterban.

Bijeenkomsten
De OR informeert de medewerkers van de Tussenvoorziening via verschillende communicatiekanalen over haar werkzaamheden en standpunten. Zij komt iedere twee weken bijeen, deze vergaderingen zijn openbaar. Overleg met een lid van het bestuur van de stichting vindt één keer per zes weken plaats.

Contact
De OR is bereikbaar via OR@Tussenvoorziening.nl

terug naar boven