Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Clientenraad

Stichting De Tussenvoorziening heeft een actieve Cliëntenraad die bestaat uit acht leden. Bij alle voorzieningen van de Tussenvoorzieningen hangt een A-viertje met de telefoonnummers van de cliëntenraadleden. Eén keer per zes weken vergadert de raad met de directie. De cliëntenraad wordt ondersteund door een beroepskracht.
De cliëntenraad van de Tussenvoorziening werkt zowel stedelijk als in een landelijk platform samen met andere cliëntenraden.

De raad houdt zich voornamelijk bezig met zaken rondom de cliënttevredenheid, cliëntparticipatie en cliëntbelangen.

De bevoegdheden van de raad bestaan uit (verzwaard) adviesrecht, recht op informatie en recht op voordracht van een kandidaat-lid van de Raad van Toezicht.

Contact
De Cliëntenraad is bereikbaar via:
Adriaanstraat 26 aa
3581 SG Utrecht
Telefoon: 030 275 96 45
E-mail: Clientenraad@tussenvoorziening.nl

terug naar boven