Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Clientenraad

De Tussenvoorziening heeft een actieve cliëntenraad die signaleert en adviseert. De raad bestaat uit zeven leden en een ondersteuner en komt eens in de twee weken bij elkaar. Regelmatig overlegt de cliëntenraad met het bestuur van de Tussenvoorziening. De formele bevoegdheden van de cliëntenraad zijn (verzwaard) adviesrecht, recht op informatie en recht op voordracht van een kandidaat-lid van de Raad van Toezicht.

De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van alle cliënten van de Tussenvoorziening. Ze beoordelen alles vanuit het oogpunt van de cliënten/gasten/klanten. Hoe beleven zij de dienstverlening? Hoe zullen zij een verandering ervaren? En hoe zou het beter kunnen?

Ook zijn ze betrokken bij het beleid van de Tussenvoorziening. De cliëntenraad heeft een mening over veranderingen binnen de organisatie. Daarbij kijken zij naar wat er in de organisatie gebeurt en wat dat betekent voor de cliënten.

De cliëntenraad neemt een actieve rol in bij het signaleren en adviseren. Om te weten hoe het gaat en wat er leeft bij de cliënten, bezoeken de leden van de cliëntenraad regelmatig locaties. Ze zitten bij een gastenoverleg of huisvergadering, of we gaan op werkbezoek. Ook onderhoudt de cliëntenraad contact met de cliëntenraden van andere instellingen in Utrecht.

Thema’s waarmee de cliëntenraad zich bijvoorbeeld bezighoudt zijn:

  • Klanttevredenheidsonderzoeken: Kunnen alle klanten meedoen aan het onderzoek? Zijn klanten tevreden en wat kan er beter?
  • Schorsingenbeleid: Niemand hoort op straat, is het uitgangspunt. Wanneer krijgt iemand een waarschuwing? Wanneer wordt iemand geschorst? En is het duidelijk wanneer iemand terug mag komen en wat er veranderd moet zijn?
  • Activering: Alle cliënten hebben 16 uur per week een activiteit. Voor sommige cliënten kan activering zijn het voeren van een eigen huishouden, voor anderen vrijwilligerswerk, sport of het volgen van een opleiding.
  • Krachtgericht werken: Cliënten worden aangesproken op wat ze wél kunnen. Is dit duidelijk genoeg? Het betekent namelijk dat niet met elke cliënt dezelfde afspraken worden gemaakt.

Het is natuurlijk van belang dat de cliëntenraad goed op de hoogte is en blijft. Daarom hoort de cliëntenraad graag waar het goed gaat. Zijn er ideeën over verbetering bij de Tussenvoorziening, dan vernemen wij dat ook graag. Mocht je vragen hebben of gewoon nieuwsgierig zijn, laat dat dan vooral weten.De cliëntenraad is bereikbaar op:

Groeneweg 2
3531 VE Utrecht
Tel: 030 234 08 19
email: clientenraad@tussenvoorziening.nl

Ben je cliënt van de Tussenvoorziening en heb je een individuele klacht of probleem? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen en/of de klachtencommissie.

terug naar boven