Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Werk en dagbesteding

Het aanbieden en faciliteren van (vrijwilligers)werk, dagbesteding en sociale activering behoren tot de kernopdracht van de Tussenvoorziening. De afdeling Wegwijs ondersteunt hierbij. Wegwijs biedt:

 • Atelierruimte voor mensen uit de doelgroep (Spat en SpatLab)
  Werkplaats voor mensen met een psychiatrische achtergrond die, soms met wat hulp, creatief bezig willen zijn. SpatLab is de webwinkel van atelier Spat. Contact via atelierspat@hotmail.com en www.spatlab.com.
 • (Maatjes)activiteiten
  Maatjes bemiddelt in sociaal contact door het organiseren van maatjescontact en groepsactiviteiten voor mensen met een dak (-en thuis)loze en psychiatrische achtergrond. Het maatje is een vrijwilliger die voor een half jaar of een jaar samen met iemand met een dakloze achtergrond iets leuks onderneemt. Contact via: maatjes@tussenvoorziening.nl
 • Inloop: Wijkgerichte activiteiten voor sociaal kwetsbaren
  Een inloop is een ontmoetingsplek in de wijk waaruit diverse activeringsactiviteiten voort kunnen komen. De activiteiten worden flexibel, afhankelijk van de vraag en in samenspraak met de bezoekers georganiseerd. Dit kunnen groepsgerichte en individuele activiteiten zijn, zoals een maaltijdvoorziening, computerondersteuning, lees -en schrijfcursussen, sportactiviteiten, sociaal juridische ondersteuning of vrijwilligerswerk. De praktische werkzaamheden rondom een inloop worden uitgevoerd door ervaringsdeskundige vrijwilligers.
 • Sociaal Juridische Dienstverlening
  SJD biedt sociaal juridisch advies en ondersteuning aan cliënten van de Tussenvoorziening, Abrona, Altrecht, Lister, Leger des Heils, Altrecht, en andere organisaties met cliënten die vallen onder de aanvullende zorg. Cliënten kunnen terecht met vragen op diverse gebieden zoals: uitkeringen, belastingen en toeslagen, wonen, schulden, gemeentelijke regelingen, bezwaar- en verzoekschriften en meer. Contact via telefoon: 030 275 96 45 of infoSJD@tussenvoorziening.nl
 • Financieel vrijwilligers thuis
  Gedurende een aantal maanden tot een jaar komt een financieel vrijwilliger bij iemand thuis om hem of haar te begeleiden in financiën en administratie. De vrijwilliger neemt de cliënt het werk niet uit handen, maar begeleidt hem of haar zodat hij na verloop van tijd zelf verder kan.
 • Coördinatie uitgiftepunten voedselbanken (VoedselbankPLUS Utrecht)
  VoedselbankPLUS biedt noodhulp in de vorm van gratis voedsel. Ook wordt sociaal juridische ondersteuning geboden. Wekelijks worden vanuit verschillende uitgiftepunten in Utrecht gratis voedselpakketten uitgedeeld. Contact via tel: 030 2759645 en VoedselbankPLUS@tussenvoorziening.nl
 • Voorlichting door ervaringsdeskundigen (Imagoproject)
  Het project Imagoverbetering dak- en thuislozen in Utrecht geeft voorlichting over de achtergronden van dak- en thuisloosheid. Het project wil een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming over dakloosheid. De voorlichters zijn (voormalig) dak- en thuislozen. Voorlichting op maat aan allerlei groepen: lagere en middelbare scholen, kerken, beroepsopleidingen, faculteiten en verenigingen. Contact via: imagoproject@tussenvoorziening.nl

Organisatorisch is Wegwijs ondergebracht bij het cluster Wonen.

terug naar boven