Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Medewerkers

Medewerker als spil van de organisatie
Bij De Tussenvoorziening is de medewerker (werknemer en vrijwilliger) de spil bij het realiseren en continueren van onze missie. Door de medewerker als spil te definiëren is er aansluiting bij onze kernwaarden in het personeelsbeleid: wederzijds vertrouwen, ontwikkeling en diversiteit.

Als je de medewerker als spil ziet van de organisatie, dan gun je deze ook een Goed Werkgever. Een medewerker mag van de Tussenvoorziening verwachten dat deze zorg heeft voor haar werknemers. Dat de regelingen en contractafspraken geheel volgens wet- en regelgeving verlopen. En dat hij zijn salaris elke maand overgemaakt krijgt.

Een medewerker mag ook van de Tussenvoorziening verwachten dat deze verwachtingen over het functioneren (resultaten, gedrag) uitspreekt en dat de medewerker wordt aangesproken op het functioneren, zowel in de vorm van complimenten als opbouwende kritiek. Medewerkers in een leidinggevende rol mogen van hun werkgever verwachten dat ze op een betrouwbare manier worden gefaciliteerd en geadviseerd waar het gaat om hun personeel.

Lerende organisatie
De Tussenvoorziening heeft de ambitie om een lerende organisatie te zijn: een organisatie die niet alleen in staat is om te leren maar ook leert van gemaakte fouten. Om op die manier te kunnen leren, is een veilig leerklimaat nodig. Is het geaccepteerd om fouten te maken en ervan te leren? Durven medewerkers hier open over te zijn of worden ze erop beoordeeld?
Wij willen onze organisatie bestendigen, door medewerkers zelfregie te geven en te vertrouwen op hun eigen verantwoordelijkheid om zich verder te bekwamen en te ontwikkelen. Daar waar deze impulsen van onder uit de organisatie (bottom-up) ontstaan, genereren ze ook de hoogste betrokkenheid. De deskundigheid van medewerkers en leidinggevenden wordt daadwerkelijk bevorderd: leren wordt leuk.

Verwachtingen van medewerkers
Van onze medewerkers verwachten wij dat zij zich op basis van kennis, ervaring en betrokkenheid inzetten voor onze organisatiedoelstelling.

Klik hier voor meer informatie en vacatures

terug naar boven