Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Bestuur en toezicht

Stichting De Tussenvoorziening heeft een Raad van Toezicht en een eenhoofdig bestuur (directeur).

Het beleid wordt ontwikkeld in het managementteam dat bestaat uit de bestuurder, de bestuurssecretaris, de clustermanager opvang en begeleiden, de clustermanager wonen en begeleiden, de clustermanager innovatie en ontwikkeling, de clustermanager Stadsgeldbeheer/stafbureau en de manager bedrijfsbureau.

De directeur is eindverantwoordelijk en wordt benoemd en gecontroleerd door de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Jos Berg: voorzitter
Jacques van Oostrum: lid
Jan Ravesteijn: lid
Dorieke Weverinke: lid
Rob Wassenberg: lid
Janet Helder: lid

Jules van Dam: Bestuurder/directeur

Klik hier voor het organogram

terug naar boven