Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

De Tussenvoorziening

De organisatie biedt werk en dagbesteding, opvang, wonen, geldbeheer en schuldhulpverlening. De ondersteuning is in handen van het stafbureau en het bedrijfsbureau. Het managementteam wordt gevormd door de clustermanagers, de manager bedrijfsbureau, de manager stafbureau en de bestuurssecretaris en het bestuur/de directie.
Klik hier voor het organogram.

Onze diensten
De Tussenvoorziening biedt:

  • 130 bedden nachtopvang en crisisopvang
  • ca. 450 trajecten outreachende begeleiding en trajectmanagement
  • ruim 400 plaatsen begeleid wonen (incl. ambulante woonbegeleiding)
  • 1000 trajecten schuldhulpverlening
  • 500 deelnemersplaatsen in deeltijdopvang of sociale activiteiten
terug naar boven