Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

ANBI

Stichting de Tussenvoorziening is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk.

Anbi-logo

Publicaties

 

Bob van der Hout

Belastingvoordeel
Stichting De Tussenvoorziening heeft als ANBI een aantal belasting voordelen voor haar donateurs/erflaters en als instelling.

Belastingvoordelen voor donateurs/erflaters

  • Een donateur mag een gift, binnen de bestaande fiscale regelgeving, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
  • Gedane nalatenschappen zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Belastingvoordelen als instelling

  • De stichting hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die de instelling ontvangt en gebruikt in het kader van het algemeen belang.
  • De stichting komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkingbelasting te betalen.
  • Het RSIN dat door de belastingdienst is toegekend aan de Tussenvoorziening is: 8029 65143

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid binnen Stichting De Tussenvoorziening is als volgt geregeld:

  • In de vergadering van 29 september 2016 heeft de Raad van Toezicht besloten om een reële vergoeding te geven aan de toezichthouders vanaf 1 januari 2017, namelijk: 5.000 Euro voor de voorzitter en 3.500 Euro voor de leden per jaar, inclusief BTW.
  • De Raad van Toezicht stelt de beloning van de bestuurder vast op basis de adviezen voor de branche. Hierbij volgt de Raad van Toezicht de adviesregeling en directieschalen van de MO Groep (landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening).
  • Werknemers ontvangen een beloning volgens de salarisregeling in de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
terug naar boven