Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus

[English version Measures taken by the Tussenvoorziening regarding the Coronavirus below]

In overleg met de gemeente Utrecht heeft de Tussenvoorziening de volgende maatregelen getroffen om de uitbraak van het Coronavirus te beperken en de hulpverlening aan onze cliënten te garanderen.

 • Alle opvanglocaties blijven open. Een overzicht van de locaties die open zijn staat hieronder. Maatregelen om verspreiding van het virus te beperken zijn met de gasten afgestemd.
 • Het Smulhuis is gesloten. Voor gasten van de Sleep Inn wordt een maaltijd verzorgd.
 • De inlopen zijn gesloten.
 • Stadsgeldbeheer blijft hulp bieden. Contact vindt zoveel mogelijk telefonisch plaats.
 • We blijven onze andere cliënten hulp bieden. De wijze waarop dat gebeurt gaat in overleg met de cliënt. Onze medewerkers werken wel zoveel mogelijk vanuit huis. Afspraken en begeleiding vindt zoveel mogelijk telefonisch of digitaal plaats.
 • Ons plaatsingsbeleid is ongewijzigd. We doen dit zorgvuldig en houden rekening met de richtlijnen van het RIVM. Als een opname gepland staat, kan deze gewoon doorgaan.
 • Voor verwijzers: Als in acute situaties dienstverlening van de Tussenvoorziening noodzakelijk is, bepalen we in overleg en binnen de context van de huidige situatie, wat er mogelijk is.

Vitale voorzieningen
Deze voorzieningen blijven open.

 • Sleep Inn
 • NoiZ
 • Stadsbrug
 • De Stek
 • Weerdsingel
 • BOKA
 • PKV
 • Bolksbeek
 • ANW-team
 • Locatieteam Cremerplein
 • Locatieteam Parana

En de functies:

 • Centrale Aanmelding voor consultatie en advies
 • Bereikbaarheidsdienst
 • Stadsgeldbeheer: hier geldt dat budgetuitkeringen doorlopen en dat dienstverlening aan cliënten telefonisch gaat.

 

Niet-vitale voorzieningen
Alle inlopen en groepsactiviteiten sluiten.

 • Inloop Ghanadreef
 • Inloop Cremerplein
 • Kiosk en groepsactiviteiten Parana
 • ’t Smulhuis en alle andere eetinitiatieven
 • Belle ondersteuning op de Tippelzone
 • ’t Bokkie is gesloten voor alle cliëntactiviteiten
 • Andere activiteiten van Wegwijs, zoals SJD gaan telefonisch
 • De bezoekerslocaties van Stadsgeldbeheer zijn gesloten
 • Onze centrale locatie op de Groeneweg is voor bezoekers gesloten

 

English version

Measures taken by the Tussenvoorziening regarding the Coronavirus

In consultation with the township of Utrecht, the Tussenvoorziening has taken the following measures to limit the outbreak of the Corona virus.

 • All shelters will remain open. Measures to limit the virus spreading have been shared with the guests.
 • The Smulhuis closed. Meals are provided for guests of the Sleep Inn.
 • The inlopen are closed.
 • Stadsgeldbeheer continues to provide help. Contact takes place by telephone as much as possible.
 • We continue to provide our assistance to all our other clients. The way in which this is done is in consultation with the client. Our employees work from home as much as possible. Appointments and guidance take place by telephone or digitally as much as possible.
 • Our placement policy is unchanged. We do this carefully and take into account the guidelines of the RIVM. If a placement is scheduled, it can continue as normal.
  
  
terug naar boven