Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Hulp in de regio Lekstroom

de Tussenvoorziening biedt hulp in de regio Lekstroom aan mensen met complexe problematiek op meerdere levensgebieden, veelal een combinatie van schulden, psychiatrie, gedragsproblematiek, verstandelijke beperking en verslaving, die (zelfstandig) wonen of gaan wonen in de gemeenten Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Vianen of Lopik. Het doel is deze mensen zo zelfstandig en prettig mogelijk te laten wonen in hun eigen leefomgeving.

Voor wie?
Wij bieden woon- en financiële begeleiding aan mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder, stellen of gezinnen die doorstromen naar (zelfstandige) woonruimte in de regio Lekstroom of in een kwetsbare woonsituatie verkeren (er dreigt bijvoorbeeld huisuitzetting). Deze mensen hebben steun en begeleiding nodig in de eigen leefomgeving om zo zelfstandig mogelijk te wonen en zich te kunnen handhaven. Daarnaast is de begeleiding gericht op het voorkomen dat mensen uit huis worden gezet en in een opvangvoorziening in Utrecht terecht komen, weg van het sociaal netwerk en vertrouwde omgeving.

De hulpverleners in Lekstroom werken outreachend en zetten bemoeizorg in als mensen zelf geen hulpvraag kunnen formuleren. Bekijk onze film hieronder.

Welke begeleiding kunt u verwachten?
Samen met een begeleider wordt een actieplan opgesteld. De begeleider voert gesprekken met de cliënt, ondersteunt, oefent situaties en vaardigheden, wijst zo nodig door naar behandeling of andere passende voorzieningen. Indien nodig wordt er binnen het team ook financiële begeleiding, inkomensbeheer en schuldhulpverlening geboden. Daarnaast ondersteunt de begeleiding de cliënt om zo actief mogelijk in de wijk te participeren en een eigen (sociaal) netwerk op te bouwen.

Wat is de wachttijd?
De start van de hulp is afhankelijk van onder andere de hulpvraag en wanneer er een indicatie is afgegeven. Aanmelding en intake kunnen wel eerder plaatsvinden, hiervoor is een wachttijd van gemiddeld drie weken.

Gezinsbegeleiding Team gezinsbegeleiding van de Tussenvoorziening loopt voorop in methodiekontwikkeling binnen de maatschappelijke opvang. We werken systeemgericht en vanuit de methodiek Veerkracht. De focus ligt op samenwerken met ouders met het oog op veiligheid en opvoeding. In Lekstroom werken we ambulant.

Aanmelding?
Aanmelden kan via ons aanmeldformulier.

terug naar boven

Centrale aanmelding

Team Lekstroom

Dukatenburg 1A
3437 AA Nieuwegein

030 – 234 0819