Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Majella

Majella Wonen
Halverwege 2016 opende Majella Wonen haar deuren, aan deThomas a Kempisweg in Utrecht. In twee appartementencomplexen wonen huurders van de Tussenvoorziening en huurders van Portaal als buren samen. De woonvorm is geïnspireerd op twee succesvolle projecten: ’t Groene Sticht in Leidsche Rijn en Parana in Overvecht.

De huurders van de Tussenvoorziening zijn sociaal kwetsbare mensen die dakloos zijn geweest. Zij zijn cliënten van de Tussenvoorziening en hebben stabiliserende begeleiding en ondersteuning nodig bij het voeren van de regie over hun wonen en leven.

De huurders van Portaal zijn mensen met een grote sociale betrokkenheid die een actieve bijdrage willen en kunnen leveren aan de woonomgeving.

Doelstelling
Het doel van Majella Wonen is het bieden van huisvesting voor mensen uit de Maatschappelijke Opvang en het realiseren van een prettige woonbuurt. Bij Majella Wonen kunnen 35 cliënten, met begeleiding, een nieuwe start maken. Het doel is dat zij na drie jaar zelfstandig kunnen wonen met een huurcontract op eigen naam. Zij krijgen weer de regie over hun eigen leven en kunnen als goede buur samenleven.

De begeleiding wordt verzorgd door de Tussenvoorziening. Voor bewoners die maatje of mentor zijn, is de Tussenvoorziening aanspreekpunt. Alle bewoners vormen samen een woonvereniging.

Samenwerking Tussenvoorziening en Portaal
Voor kwetsbare groepen in onze samenleving zoekt woningbouwcorporatie Portaal in samenwerking met andere organisaties naar mogelijkheden om deze groep mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Bij Majella Wonen bouwen cliënten van de Tussenvoorziening en andere bewoners samen aan een thuis waar zij zich prettig voelen.

Voor meer informatie over Portaal: www.portaal.nl

Bij Majella wonen mensen die een actieve bijdrage willen leveren aan deze woonvorm. De wooneenheden varieren in grootte van 25 tot 55 m2.
Van een huurder van Portaal wordt het volgende verwacht:

  • Bereidheid om als vrijwilliger bij te dragen, bijvoorbeeld als maatje of huiswerkbegeleider.
  • Betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van een goed leefklimaat binnen het gebouw.
  • Deelname aan en het uitvoeren van bestuurlijke functies binnen de woonvereniging Majella.
  • Bereidheid om deel te nemen aan de (organisatie van de) activiteiten van de woonvereniging.
terug naar boven

Centrale aanmelding