Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Hulp in de regio Zeist

De Tussenvoorziening biedt opvang, woonbegeleiding en financiële begeleiding. De begeleiding is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval. De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van de situatie en vraag van de cliënt. Hierin stimuleren wij cliënten om zoveel mogelijk de regie in eigen hand te nemen. Wij helpen mensen die door sociaal-maatschappelijke of psychische omstandigheden in een kwetsbare (woon)situatie verkeren. Een deel van hen verblijft op straat of in de laagdrempelige dag- en nachtopvang.

In de regio Zeist bieden wij (ambulante) begeleiding aan individuen en gezinnen, wonen en financiële begeleiding.

Ambulante begeleiding
Deze vorm van begeleiding is voor mensen, zowel individueel als gezinnen, die intensieve begeleiding nodig hebben op meerdere levensgebieden. Onder ambulante begeleiding valt ook het voorkomen van huisuitzetting, en trajecten OGGZ-bemoeizorg.

Schubert Wonen
Bij Schubert Wonen bieden we tijdelijke huisvesting voor mensen die, individueel, intensieve begeleiding nodig hebben op meerdere levensgebieden.

Financiële begeleiding (Stadsgeldbeheer)
Stadsgeldbeheer biedt budgetbeheer en schuldhulpverlening aan (ex)dak- en thuisloze mensen, of mensen die dakloos dreigen te worden. De dienstverlening van Stadsgeldbeheer begint altijd met budgetbeheer. De cliënt krijgt een vaste budgetconsulent die helpt met het structureren van de financiën. In overleg worden, naast het betalen van vaste lasten, afspraken gemaakt over leefgeld en sparen. In Zeist bieden we, als pilot, alleen budgetbeheer. Schuldhulpverlening in Zeist wordt uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst (RSD).

Gemengd Wonen in Seyster Veste
Appartementencomplex Seyster Veste is een ‘gemengd wonen’ project. Hier wonen straks huurders van de Tussenvoorziening en huurders van Woongoed Zeist als buren samen. Samen bouwen ze aan een fijne, veilige en betrokken leefomgeving.

Contact met de Tussenvoorziening in Zeist
Bezoekadres
Laan van Vollenhove 3025
3706 AL Zeist

Aanmelden gebeurt door het sociaal team, de wooncorporatie of andere verwijzers via ons aanmeldformulier.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar medewerkerstvzeist@tussenvoorziening.nl.

terug naar boven

Centrale aanmelding

Hulp in de regio Zeist

Laan van Vollenhove 3025
3706 AL Zeist