Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19


Hulp in de regio Zeist

De Tussenvoorziening biedt opvang, woonbegeleiding en financiële begeleiding. De begeleiding is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval. De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van de situatie en vraag van de cliënt. Hierin stimuleren wij cliënten om zoveel mogelijk de regie in eigen hand te nemen. Wij helpen mensen die door sociaal-maatschappelijke of psychische omstandigheden in een kwetsbare (woon)situatie verkeren. Een deel van hen verblijft op straat of in de laagdrempelige dag- en nachtopvang.

In de regio Zeist bieden wij (ambulante) begeleiding aan individuen en gezinnen, wonen, Housing First, financiële begeleiding en hulp aan (ex)sekswerkers.

Ambulante begeleiding
Deze vorm van begeleiding is voor mensen, zowel individueel als gezinnen, die intensieve begeleiding nodig hebben op meerdere levensgebieden. Onder ambulante begeleiding valt ook het voorkomen van huisuitzetting, en trajecten OGGZ-bemoeizorg.

Schubert Wonen
Bij Schubert Wonen bieden we tijdelijke huisvesting voor mensen die, individueel, intensieve begeleiding nodig hebben op meerdere levensgebieden.

Housing First
Housing First is een vorm van individueel begeleid wonen voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Het programma biedt mensen een eigen woning op naam van de Tussenvoorziening. Housing First is bedoeld voor mannen en vrouwen ouder dan 23 jaar met een (langdurige) hulpverleningshistorie. Voor Housing First gelden voorwaarden, die strikt worden gehanteerd. Deze voorwaarden gaan over het op tijd betalen van de huur, het accepteren van geldbeheer en begeleiding en het niet veroorzaken van overlast. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen huishouden.
Aanvankelijk is de begeleiding intensief. Na verloop van tijd wordt de begeleiding afgebouwd naar minder intensieve ondersteuning. De bewoner krijgt steeds meer verantwoordelijkheden. In bepaalde gevallen kan uiteindelijk het huurcontract worden overgedragen aan de bewoner.

Financiële begeleiding (Stadsgeldbeheer)
Stadsgeldbeheer biedt budgetbeheer en schuldhulpverlening aan (ex)dak- en thuisloze mensen, of mensen die dakloos dreigen te worden. De dienstverlening van Stadsgeldbeheer begint altijd met budgetbeheer. De cliënt krijgt een vaste budgetconsulent die helpt met het structureren van de financiën. In overleg worden, naast het betalen van vaste lasten, afspraken gemaakt over leefgeld en sparen. In Zeist bieden we, als pilot, alleen budgetbeheer. Schuldhulpverlening in Zeist wordt uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst (RSD).

Hulpverlening aan (ex)sekswerkers en slachtoffers mensenhandel
Expertisecentrum Belle biedt sinds 2007 opvang, advies en begeleiding aan (ex)sekswerkers en slachtoffers mensenhandel. De hulpverleners van Belle ondersteunen mannen, vrouwen en transpersonen vanaf 18 jaar, die wonen of werken in de provincie Utrecht. Er wordt outreachend gewerkt en indien nodig vanuit preventie of bemoeizorg. Cliënten kunnen bij Expertisecentrum Belle terecht met uiteenlopende vragen rondom veiligheid, sekswerk, stoppen met sekswerk, (psychische) gezondheid, huisvesting, financiën en relaties. Er wordt laagdrempelige hulp geboden en de hulpverlening is op maat, aansluitend bij de wensen en doelen van de cliënt. Afspraken kunnen plaatsvinden op kantoor of op iedere andere gewenste locatie.

Contact met de Tussenvoorziening
Bezoekadres
Schubertlaan 17
3706 BV Zeist

Voor aanmeldingen kunt u terecht bij
• centrale aanmelding, telefoon: 030-2332286,
e-mail: centraleaanmelding@tussenvoorziening.nl

Voor zorginhoudelijke vragen kunt u terecht bij
• Loek Polders, coördinator zorg en trajectregisseur,
team regio Zeist. Voor alle diensten behalve hulpverlening aan (ex)sekswerkers.
Telefoon: 06-12230832, e-mail: loekpolders@tussenvoorziening.nl
• Rina Broekman, unitmanager team regio Zeist.
Telefoon: 06-23757859, e-mail: rinabroekman@tussenvoorziening.nl
• Expertisecentrum Belle, hulpverlening aan (ex)sekswerkers en slachtoffers mensenhandel.
Telefoon: 06-53711879, e-mail: belle@tussenvoorziening.nl
• Anya Wiersma, financieel begeleider.
Telefoon: 06-12232467, e-mail: anyawiersma@tussenvoorziening.nl
• Eva Voditska, financieel begeleider.
Telefoon: 06-38507883, e-mail: evavoditska@tussenvoorziening.nl

terug naar boven

Centrale aanmelding

Hulp in de regio Zeist

Schubertlaan 17
3706 BV Zeist