Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Hulp in Woerden en Stichtse Vecht

De Tussenvoorziening biedt in Woerden en Stichtse Vecht opvang, woonbegeleiding en financiële begeleiding. De begeleiding is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval. De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van de situatie en vraag van de cliënt. Hierin stimuleren wij cliënten om zoveel mogelijk de regie in eigen hand te nemen. Wij helpen mensen die door sociaal-maatschappelijke of psychische omstandigheden in een kwetsbare (woon)situatie verkeren. Een deel van hen verblijft op straat of in de laagdrempelige dag- en nachtopvang.

Ambulante begeleiding
Deze vorm van begeleiding is voor mensen, zowel individueel als gezinnen, die intensieve begeleiding nodig hebben op meerdere levensgebieden. Onder ambulante begeleiding valt ook het voorkomen van huisuitzetting, en trajecten OGGZ-bemoeizorg.

Gezinsbegeleiding Team gezinsbegeleiding van de Tussenvoorziening loopt voorop in methodiekontwikkeling binnen de maatschappelijke opvang. We werken systeemgericht en vanuit de methodiek Veerkracht. De focus ligt op samenwerken met ouders met het oog op veiligheid en opvoeding. In Woerden en Stichtse Vecht werken we ambulant.

Financiële begeleiding (Stadsgeldbeheer)
Stadsgeldbeheer biedt budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldhulpverlening aan (ex)dak- en thuisloze mensen, of mensen die dakloos dreigen te worden. De dienstverlening van Stadsgeldbeheer begint altijd met budgetbeheer. De cliënt krijgt een vaste budgetconsulent die helpt met het structureren van de financiën. In overleg worden, naast het betalen van vaste lasten, afspraken gemaakt over leefgeld en sparen.

Contact met de Tussenvoorziening

Bezoekadres:
Groeneweg 2
3531 VE Utrecht

Aanmelden gebeurt door het wijkteam, de wooncorporatie of andere verwijzers via ons aanmeldformulier.

terug naar boven

Centrale aanmelding

Hulp in Woerden en Stichtse Vecht

Bezoekadres:
Groeneweg 2
3531 VE Utrecht

030 234 08 19