Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Hulp in Amersfoort

De Tussenvoorziening biedt in de regio Amersfoort opvang en (woon)begeleiding. Ook bieden we hulpverlening aan (ex-)sekswerkers. De begeleiding is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval.

Wij helpen mensen die door sociaal-maatschappelijke of psychische omstandigheden in een kwetsbare (woon)situatie verkeren. Een deel van hen verblijft op straat of in de dag- en nachtopvang. De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van de situatie en vraag van de cliënt. Hierin stimuleren wij cliënten om zoveel mogelijk de regie in eigen hand te nemen. We werken krachtgericht en zijn vasthoudend.

Ambulante woonbegeleiding Aan cliënten die zelfstandig wonen in de eigen (huur) woning bieden we praktische en gespecialiseerde woonbegeleiding . We werken ook preventief aan het voorkomen van huisuitzetting. Daarnaast heeft de Tussenvoorziening zelfstandige woningen van woningbouwcorporaties in Amersfoort gehuurd. Daarin kunnen cliënten leren hoe zij zo zelfstandig mogelijk een bestaan kunnen opbouwen.

Gemengd wonen en kamerbewoning met begeleiding Met gemengd wonen bedoelen wij woonprojecten waar verschillende groepen mensen doelbewust samen wonen, contact onderhouden en ook gezamenlijk activiteiten ondernemen. De Tussenvoorziening is een pionier in de ontwikkeling van deze woonzorgvariant. Gemengd wonen in Amersfoort is in ontwikkeling voor de Lichtpenweg.
Woonvoorzieningen van de Tussenvoorziening bestaan uit woonunits/kamers met gedeelde voorzieningen zoals keuken en sanitair.

Gezinsbegeleiding Team gezinsbegeleiding van de Tussenvoorziening loopt voorop in methodiekontwikkeling binnen de maatschappelijke opvang. We werken systeemgericht en vanuit de methodiek Veerkracht. De focus ligt op samenwerken met ouders met het oog op veiligheid en opvoeding. In Amersfoort werken we ambulant.

Housing First Cliënten met meervoudige complexe problematiek krijgen (met een 3-tal basisvoorwaarden) eerst een woning en daarnaast intensieve, integrale ondersteuning bij hun verdere herstel. We begeleiden met een lange adem en laten pas los als dat kan. Housing First is bedoeld voor mensen met een langdurige hulpverlenershistorie.

Begeleiding aan alleenstaande meerderjarige vluchtelingen In verschillende panden in Amersfoort worden alleenstaande meerderjarige vluchtelingen begeleid naar zelfstandig wonen en leven.

Hulp aan (ex) sekswerkers Voor opvang, advies en begeleiding aan (ex)sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel biedt Belle sinds 2007 ondersteuning aan mannen, vrouwen en transpersonen vanaf 18 jaar, die wonen of werken in de provincie Utrecht.

Voor wie?
Onze begeleiding is voor cliënten vanaf 18 jaar. Mensen die in aanmerking komen zijn meestal afkomstig uit opvangvoorzieningen, maar kunnen ook rechtstreeks worden aangemeld door verschillende verwijzers. Er is bij deze cliënten altijd sprake van (complexe) problemen op meerdere leefgebieden. Waarbij in ieder geval vragen of problemen zijn op het gebied van zelfstandig wonen. Er is een (WMO. WLZ of justitie-) indicatie nodig voor onze begeleiding.

Aanmelden?
Aanmelden gebeurt door Wijkteam Amersfoort, Vluchtelingenwerk, de wooncorporatie of andere verwijzers via ons aanmeldformulier.
Na screening van de aanvraag wordt er een intake gepland met cliënt en aanmelder. Afhankelijk van de problematiek en situatie van de cliënt bekijken we welk aanbod het best past.

Bezoekadres
Lichtpenweg 6
3821 BA Amersfoort
tvamersfoort@tussenvoorziening.nl

Expertisecentrum Belle, hulpverlening aan (ex)sekswerkers en slachtoffers mensenhandel.
Telefoon: 06-53711879, www.belle-hulpverlening.nl e-mail: belle@tussenvoorziening.nl

terug naar boven

Centrale aanmelding

Hulp in Amersfoort

Lichtpenweg 6
3821 BA Amersfoort

tvamersfoort@tussenvoorziening.nl