Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Hulp in Amersfoort

De Tussenvoorziening biedt in de regio Amersfoort begeleid wonen en hulp aan (ex-)sekswerkers. De begeleiding is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval. Wij helpen mensen die door sociaal-maatschappelijke of psychische omstandigheden in een kwetsbare (woon)situatie verkeren. Een deel van hen verblijft op straat of in de dag- en nachtopvang. De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van de situatie en vraag van de cliënt. Hierin stimuleren wij cliënten om zoveel mogelijk de regie in eigen hand te nemen. We werken krachtgericht en zijn vasthoudend.

Voor wie?
Onze begeleiding is voor cliënten vanaf 18 jaar. Mensen die in aanmerking komen zijn meestal afkomstig uit opvangvoorzieningen, maar kunnen ook rechtstreeks worden aangemeld door verschillende verwijzers. Er is bij deze cliënten altijd sprake van (complexe) problemen op meerdere leefgebieden. Waarbij in ieder geval vragen of problemen zijn op het gebied van zelfstandig wonen. Er is een (WMO. WLZ of justitie-) indicatie nodig voor onze begeleiding.

Housing First. Cliënten met meervoudige complexe problematiek krijgen (met een 3-tal basisvoorwaarden) eerst een woning en daarnaast intensieve, integrale ondersteuning bij hun verdere herstel. We begeleiden met een lange adem en laten pas los als dat kan. Housing First is bedoeld voor mensen met een langdurige hulpverlenershistorie. Lees verder over housing first.

Beschermd Thuis. Intensieve, gespecialiseerde en praktisch begeleiding aan cliënten met meervoudige complexe problematiek die in hun eigen (huur)huis wonen. De begeleiding is overdag, ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend bereikbaar. De cliënt wordt ondersteunt in het zetten van stappen op weg naar meer zelfredzaamheid en duurzaam herstel. Soms werken we preventief als voorkomen van huisuitzetting of in het verlengde van een behandeltraject of detentieperiode.

Begeleiding aan alleenstaande meerderjarige vluchtelingen. In verschillende panden in Amersfoort worden alleenstaande meerderjarige vluchtelingen begeleid naar zelfstandig wonen en leven.

Hulp aan (ex) sekswerkers. Voor opvang, advies en begeleiding aan (ex)sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel biedt Belle sinds 2007 ondersteuning aan mannen, vrouwen en transpersonen vanaf 18 jaar, die wonen of werken in de provincie Utrecht. Lees verder over Belle Hulpverlening.

Aanmelden en adviesgesprek.
De aanmelding van cliënten bij de Tussenvoorziening verloopt via de Centrale Toegang van de gemeente Amersfoort. Voordat u een cliënt aanmeldt, kunt u een adviesgesprek met ons voeren. Hierin doen we een eerste screening en gaan we na of de hulpvraag aansluit bij het aanbod van de Tussenvoorziening.
Vraag een adviesgesprek aan.

Bezoekadres
Lichtpenweg 16
3821 BA Amersfoort
tvamersfoort@tussenvoorziening.nl

Actueel

‘Bemoeizorg zien we als een soort ambacht.’

In Amersfoort hebben een zevental organisaties de handen ineen geslagen om twee bemoeizorgteams te vormen. Voor de volwassen doelgroep is er TeamBAS, wat staat voor Team Bemoeizorg Amersfoort Stad. TeamBAS bestaat uit medewerkers afkomstig van GGZ Centraal, Leger des Heils, Abrona, De Tussenvoorziening, Jellinek en Kwintes. Vanuit verschillende invalshoeken wordt er geprobeerd contact te leggen met mensen die om verschillende redenen niet meer in beeld zijn bij de hulpverlening maar waar wel zorgen over zijn, zoals verwaarlozing, verzameldrang, overlast of eenzaamheid.
Lees het nieuwsbericht op de website van Kwintes.

terug naar boven

Centrale aanmelding

Hulp in Amersfoort

Lichtpenweg 16
3821 BA Amersfoort

tvamersfoort@tussenvoorziening.nl