Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Corporatiehotels

Het Corporatiehotel  is een ‘preventieve voorziening’. De voorziening biedt in samenwerking met de Woningcorporatie en Het Vierde Huis (Woningnet) tijdelijk wonen, wanneer u snel een betaalbare woonruimte nodig heeft, als eerste stap naar rust en stabiliteit. Het doel is om het leven weer stabiel te krijgen en daarna uit te stromen naar een eigen woonruimte.

De voorziening
Het Corporatiehotel kent twee locaties;
1) Corporatiehotel Blauwkapelseweg. Deze locatie heeft 25 woon/slaapkamers met gedeelde douche en keuken.
2) Corporatiehotel Cremerplein. Deze locatie heeft 20 zelfstandige wooneenheden (kleine flatjes) met een eigen voordeur, keuken en douche. Deze zijn bestemd voor meerpersoons huishoudens met kinderen.

Voor wie is het Corporatiehotel?
Het Corporatiehotel is bedoeld voor mensen uit Regio Utrecht die verkeren in een onacceptabele woonsituatie en dreigen dakloos te raken en die niet op een andere manier in aanmerking komen voor een woning.
U kunt instromen als u:

 • korter dan 8 jaar staat ingeschreven bij Woningnet
 • geen schulden heeft of anders een stabiele afbetalingsregelingen
 • voldoende vast inkomen heeft om de woonlasten te kunnen betalen
 • een bijdrage kunt leveren aan een goed woonklimaat
 • uw eigen huishouden kunt verzorgen
 • actief zoekt naar passende vervolghuisvesting
 • minimaal 1 jaar staat ingeschreven in het BRP in de regio Utrecht
 • geen verslavingsproblematiek hebt
 • geen recent verleden hebt met woningoverlast
 • zich goed kunt uitdrukken in de Nederlandse taal
 • geen huisdieren hebt

Welke begeleiding kan ik verwachten?
Het team Corporatiehotel is er voor het beheer, zoals naleving van de huisregels. Daarnaast adviseert en bemiddelt het team naar eventueel nodige  hulpverlening. Regelmatig vindt er huisbezoek plaats om elkaar te informeren en de veiligheid en een goede woonsituatie te waarborgen.

Hoe meld ik me aan?
Aanmelden voor het Corporatiehotel loopt via Het Vierde Huis, een onderdeel van Woningnet. Voor meer informatie over Het Vierde Huis klik hier. Voor het aanvragen van een formulier en nadere informatie kunt u bellen naar 0900 260 00 60.

terug naar boven

Centrale aanmelding

Corporatiehotels

Corporatiehotel 1
Blauwkapelseweg 135
3572 KE Utrecht
Telefoon:  030-2711122

Corporatiehotel 2
Cremerplein 2
3532 BX Utrecht
Telefoon:  030-2380267