Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Team Gezinsbegeleiding

Team Gezinsbegeleiding begeleidt cliënten in een tijdelijke opvang voor gezinnen met kinderen. Het doel is uitstroom naar een zelfstandige woonruimte.

Voor wie is Team Gezinsbegeleiding?
Team Gezinsbegeleiding is voor (eenouder) gezinnen met problemen op meerdere levensgebieden die dakloos zijn of dakloos dreigen te worden.

U kunt niet bij het team terecht als er sprake is van dominante psychiatrische- of verslavingsproblematiek.

De voorziening
Wij hebben zowel gezinswoningen als groepspanden (voor moeders met baby’s of peuters). Het verblijf duurt gemiddeld 12 maanden, waarna u uitstroomt naar reguliere huisvesting of een ander, meer passend hulpaanbod.

Welke begeleiding kunt u verwachten?
De basis is dat u gemotiveerd bent om samen met het team te werken aan een oplossing voor uw problemen. Wij bieden naast tijdelijke woonopvang ook woonbegeleiding. Het team begeleidt bij praktische, huishoudelijke en opvoedingszaken, leren omgaan met geld, het deelnemen aan een schuldtraject en begeleiding en ondersteuning bij relatieproblemen. De woonbegeleider ondersteunt het omgaan met instanties, zoals advocaten, scholen en Sociale Zaken.

Wat is de wachttijd?
De wachttijden zijn afhankelijk van de uitstroom. De gemiddelde wachttijd tot instroom bedraagt zes maanden (afhankelijk van de beschikbare woningen). Aanmelding en intake kunnen eerder plaatsvinden.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Cliënten kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier. Heeft u geen verwijzer en wel hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de afdeling Centrale Aanmelding tel: 030-2332286 (op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.30 uur).

Voor plaatsing bij Team Gezinsbegeleiding heeft u een geldige indicatie nodig. Daarnaast moet u zich aanmelden bij Woningnet.
Voor verblijf vindt naast een reguliere intake ook een financiële intake plaats. Het team bespreekt met u of dit een passende plek is voor uw gezin

terug naar boven

Centrale aanmelding

Begeleidingsteam Kind & Gezin

Kaap Hoorndreef 10-14
3563 AS Utrecht

030-2340819