Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Team Gezinsbegeleiding

Voor wie is Team Gezinsbegeleiding?
Team Gezinsbegeleiding biedt tijdelijke woonopvang, woonbegeleiding en opvoedingsondersteuning aan (eenouder) gezinnen met problemen op meerdere levensgebieden die dakloos zijn of dakloos dreigen te worden.

Welke begeleiding kunt u verwachten?
Het team begeleidt bij praktische en huishoudelijke zaken, leren omgaan met geld, het deelnemen aan een schuldtraject en begeleiding en ondersteuning bij relatieproblemen. De gezinsbegeleider ondersteunt bij het omgaan met instanties, zoals advocaten, scholen en Sociale Zaken. Daarnaast bieden we opvoedingsondersteuning aan ouder(s) en zijn alle kinderen en jongeren bij ons in beeld. Kinderen krijgen een eigen begeleider toegewezen die hen ondersteunt in de moeilijke situatie waarin zij zich bevinden.

De werkwijze
Team Gezinsbegeleiding werkt met de Gezinsmethodiek van de Tussenvoorziening. Dit is een combinatie van de methodiek Krachtwerk en van de Veerkracht methode voor gezinnen. Kinderen die in de maatschappelijke opvang verblijven, komen uit zeer problematische gezinssituaties. Zij verkeren daardoor in een zeer kwetsbare situatie. Werken vanuit onze gezinsmethodiek betekent dat er aandacht is voor elk individueel kind. Met de gezinsmethodiek bieden we adequate begeleiding aan kinderen en hun ouder(s), tijdens en na de opvangperiode.

U kunt niet bij het team terecht als er sprake is van dominante psychiatrische- of verslavingsproblematiek.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Cliënten kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier. Heeft u geen verwijzer en wel hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de afdeling Centrale Aanmelding tel: 030-2332286 (op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.30 uur).

Voor plaatsing bij Team Gezinsbegeleiding heeft u een geldige indicatie nodig. Daarnaast moet u zich aanmelden bij Woningnet.
Voor verblijf vindt naast een reguliere intake ook een financiële intake plaats. Het team bespreekt met u of dit een passende plek is voor uw gezin.

terug naar boven

Centrale aanmelding

Begeleidingsteam Kind & Gezin

Kaap Hoorndreef 10-14
3563 AS Utrecht

030-2340819