Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

De Stek

De Stek is een opvang voor daklozen met een harddrugs- of alcoholverslaving. Hier bieden wij passende opvang en zorg aan verslaafden, die (nog) niet in een zorg- of wooninstelling kunnen worden opgenomen.  De Stek wil met de opvang bijdragen aan de (sociale) veiligheid in de openbare ruimte (specifiek het stationsgebied).

Voorziening
De Stek biedt 24uurs-opvang voor harddrugsverslaafden.
Voor alcoholverslaafden geldt een openingstijd van 9.30 uur tot 20.00 uur.

Voor wie is De Stek?
Mensen kunnen bij De Stek terecht als ze:

  • verslaafd zijn aan harddrugs of alcohol,
  • regiobinding hebben met Utrecht,
  • ouder zijn dan 18 jaar en
  • mogelijke overlast geven in de (binnen)stad.

Welke begeleiding bieden wij?
Samen met de cliënt stellen mentoren, in samenwerking met ketenpartners, een plan op, waarin realistische en haalbare doelen worden gesteld. Deze plannen  moeten leiden tot verantwoorde doorstroom of uitstroom. De Stek is niet alleen een opvang en gebruikersruimte. Verbetering van de leefomstandigheden en stabilisatie zijn tevens belangrijke doelen. Zodra doorstroom of uitstroom mogelijk is zal dit, in overleg met de cliënt, worden gerealiseerd.

Hoe verloopt de aanmelding?
Aanmelding bij De Stek loopt via Stadsteam Back Up of via verwijzing door een andere ketenpartner.
Ook kan men zich persoonlijk bij De Stek melden op werkdagen tussen 9.30 uur en 17.00 uur, dan moet een aanmeldingsformulier worden ingevuld.

terug naar boven

Centrale aanmelding

De Stek

Sijpesteijnkade 42
3521 AJ Utrecht
Telefoon: 030 – 2863071