Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Schuldhulpverlening

Leven met schulden is moeilijk, het beïnvloedt het dagelijks leven en keuzes. De brieven en telefoontjes van schuldeisers zorgen voor druk en stress. Ook schuldeisers zijn gebaat bij aflossing van de schulden. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk de beste oplossing voor de schulden te zoeken.

Het voortraject
Voorafgaand aan een schuldentraject, moet een aantal zaken geregeld, besproken en onderzocht worden. Dit noemen wij het voortraject. Een aantal van deze punten is:

  • Wie zijn de schuldeisers?
  • Zijn er preferente schuldeisers of fraudeschulden?
  • Zijn er CJIB boetes? Is er nog een detentie die moeten worden uitgezeten?
  • Worden er nieuwe schulden gemaakt?
  • Hoe is de persoonlijke situatie van een cliënt. Is er een stabiel inkomen en huisvesting? Is er sprake van verslavings- of psychiatrische problematiek die een schuldenregeling kunnen belemmeren?
  • Is cliënt er klaar voor om een schuldentraject te starten?

Als alle punten zijn besproken en eventueel problemen zijn opgelost, kunnen we starten met een schuldentraject.

Minnelijk schuldentraject, WSNP
We werken er samen met u naar toe om een minnelijk schuldentraject te starten. Dit traject duurt drie jaar en hierin betaalt u zoveel mogelijk aan de schuldeisers. Wij vragen de schuldeisers om (als de regeling goed is doorlopen) voor het restant schuldbedrag kwijtschelding te verlenen. Als niet alle schuldeisers hiermee akkoord gaan, vragen wij bij de rechtbank om een dwangakkoord of WSNP-traject.

Toelating tot een minnelijke schuldenregeling of WSNP is niet eenvoudig. Uw situatie dient stabiel en gereed te zijn. Ook vraagt een schuldregeling veel van u: u moet onder meer drie jaar rondkomen met een beperkt inkomen en mag in die tijd geen nieuwe schulden maken.

Tijdens het minnelijk schuldentraject onderhouden wij het contact met de schuldeisers en verzorgen de betalingen aan hen. We blijven met u in gesprek om ervoor te zorgen dat het traject succesvol wordt afgesloten. Tijdens een eventueel WSNP traject verzorgen wij de contacten met de bewindvoerder.

Indien het door omstandigheden niet mogelijk is om een minnelijk schuldentraject te starten, zoeken we samen met u naar de mogelijkheden om toch toe te werken naar een oplossing voor de schuldenproblematiek of om de huidige schuldenproblematiek zo veel mogelijk onder controle te houden of te stabiliseren.

Na een hopelijk succesvol schuldentraject, proberen we het inkomensbeheer weer aan u over te dragen, zodat u zelf uw financiën weer kan beheren. Hierbij wordt ut zorgvuldig begeleid, eventueel met een vrijwilliger of financieel maatje. U kunt na afloop ook terecht bij Wegwijs voor financiële vragen.

Als u niet zelfstandig uw inkomen kunt beheren, kunnen wij u aanmelden en begeleiden naar een traject bij een bewindvoerder.

Infographic
In onze infographic hebben wij het traject visueel weergegeven.

terug naar boven

Aanmelden Stadsgeldbeheer