Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Justitie

Stadsgeldbeheer werkt samen met reclasseringsinstellingen en PI Nieuwegein om (ex-) gedetineerden met financiële problemen te helpen.

Reclasseringtoezicht
Mensen kunnen na hun gevangenisstraf voor een bepaalde periode reclasseringstoezicht krijgen. In Utrecht wordt dit toezicht verzorgt door Reclassering Nederland, Inforsa en het Leger des Heils.
Tijdens dit toezicht wordt de ex-gedetineerde begeleid door een reclasseringsmedewerker om weer deel te nemen aan de maatschappij. Vaak blijken er na detentie nog allerlei problemen te zijn waar de cliënt mee om moet leren gaan. Dat kunnen problemen zijn op het gebied van huisvesting, werk en inkomen, verslaving, psychiatrische problemen enzovoort. Maar we zien ook dat veel van de ex-gedetineerden schuldenproblemen hebben.

Traject bij Stadsgeldbeheer
Om een cliënt te helpen met zijn inkomens- en schuldenproblematiek kan hij door de reclasseringsmedewerker worden aangemeld bij Stadsgeldbeheer. Er wordt dan een traject op basis van zijn justitietitel gestart. Justitie financiert hiermee het traject bij Stadsgeldbeheer.

De start van het traject kan vrijwel direct na aanmelding plaatsvinden. Hiervoor bestaat geen wachtlijst. Een vroege aanmelding, direct na detentie, is erg wenselijk om zo veel mogelijk uit het traject te halen. Ook kan hiermee een terugval worden voorkomen. Geldproblemen kunnen de oorzaak zij van nieuw crimineel gedrag. Na de kennismakingsgesprek en intake starten wij met het inkomensbeheer. De cliënt krijgt een vaste consulent en deze is telefonisch bereikbaar.

De cliënt, de financieel begeleider en de reclasseringsmedewerker maken een plan van aanpak voor de volgende maanden. Zij hebben regelmatig contact om het inkomensbeheer goed te laten verlopen. Natuurlijk komt hierin ook de schuldensituatie aan de orde en indien mogelijk wordt toegewerkt naar een oplossing voor de schuldenproblemen.
Tijdens het traject zijn er mogelijkheden voor extra contact met de cliënt.  Bijvoorbeeld extra gesprekken, een huisbezoek of een zorgoverleg elders in Utrecht. Daarnaast is er extra ruimte om de problemen op de andere leefgebieden te bespreken.

Aanmelding bij Stadsgeldbeheer
Reclasseringsmedewerkers kunnen via het programma IFZO een aanmeldingsbesluit sturen. Daarna neemt Stadsgeldbeheer contact op met de betreffende reclasseringsmedewerker en de cliënt.

Spreekuur in de PI Nieuwegein
Veel van de gedetineerden hebben schulden. De meesten hebben hiervoor geen oplossing en ze weten niet wat ze hier tijdens of na de detentie aan kunnen doen. Stadsgeldbeheer verzorgt een financieel spreekuur in de PI Nieuwegein. Maandelijks kunnen gedetineerde zich inschrijven voor een gesprek met een schuldhulpverlener in de gevangenis. Tijdens het gesprek vragen we de cliënt wat zijn hulpvraag is en hoe zijn financiële situatie ervoor staat. Wij leggen hen uit wat een schuldenregeling is en aan welke voorwaarden zij moeten voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Vaak is er al een aantal punten waaraan iemand tijdens de detentieperiode kan werken, om na vrijlating sneller in een schuldentraject te worden toegelaten.

Indien een gedetineerde in gemeente Utrecht woont, kunnen wij hem na vrijlating begeleiden naar een hulptraject bij Stadsgeldbeheer of bij Schulddienstverlening van de Gemeente Utrecht.

Heeft u vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via 030 230 29 87.

 

terug naar boven

Aanmelden Stadsgeldbeheer