Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Maatwerk

Bij Stadsgeldbeheer leren wij veel verschillende cliënten kennen. Zij hebben allemaal verschillende achtergronden en problemen. Dat vraagt dan ook om maatwerk.
Wij bieden daarom drie verschillende trajecten aan:

Traject Regulier beheer
De meesten van onze cliënten doorlopen het reguliere traject. Het inkomensbeheer wordt hierin van de cliënt overgenomen. Het doel van het traject is om een oplossing voor de schulden te vinden. Wij streven er naar om binnen zes maanden na de intake te starten met een schuldenregeling. De regeling duurt ongeveer 36 maanden. Het doel is om daarna schuldenvrij te zijn.

Het voortraject is bedoeld om een cliënt en zijn situatie gereed te krijgen voor een schuldenregeling. Bij de meeste cliënten is er bij de intake een aantal obstakels die een schuldenregeling belemmeren. Wij willen daar samen met de cliënt en eventuele begeleiding doorheen te komen.
Het tweede doel van het reguliere traject is om cliënt vaardigheden te leren om de financiën zelf te beheren zodra hij schuldenvrij is.
Indien een schuldenvrije toekomst of financiën in zelfbeheer niet mogelijk wordt geacht, zoeken we naar een alternatief.

Een cliënt in het reguliere traject wordt begeleid door een vaste consulent die bereikbaar is op vaste dagen tijdens het spreekuur. Afspraken vinden plaats op een van de kantoren van Stadsgeldbeheer. Tijdens het traject wordt samengewerkt met de cliënt. Hij dient ook een aantal financiële handelingen zelf te verzorgen. Dit om de binding met het beheren van de financiën niet geheel te verliezen.

Traject Intensief Beheer
Het team Intensief Beheer verzorgt in principe dezelfde werkzaamheden als de teams van regulier beheer. Alleen bieden zij een intensievere (budget)begeleiding aan cliënten. Deze cliënten hebben te maken met psychiatrische of verslavingsproblematiek, verstandelijke beperking of een justitiële grondslag. Tevens heeft dit team een signalerende functie voor de andere levensgebieden dan financiën.

In dit traject heeft iedere cliënt een vaste begeleider. De begeleidingstijd is gezien de problematiek langer. Er is ook vaker contact met een cliënt. Huisbezoeken en gesprekken op locatie zijn mogelijk. Een cliënt kan zijn begeleider bereiken via (mobiele) telefoon, WhatsApp en mail.

Basis budgetbeheer
Voor een kleine groep cliënten verzorgen wij het basis budgetbeheer. Deze cliënten zijn doorgaans schuldenvrij en kunnen (nog) niet uitstromen om zelfstandig de financiën te beheren. Of kunnen (nog) niet uitstromen naar een bewindvoerder.
Voor deze cliënten worden maandelijks de vaste lasten en het leefgeld uitbetaald. Deze cliënten hebben verder geen begeleiding nodig van Stadsgeldbeheer.

De administratieve handelingen zijn beperkt en er wordt veel van de cliënten gevraagd. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan de belastingdienst, het aanvragen van toeslagen, verzorgen belasting aangifte enzovoort. De cliënt is er verantwoordelijk voor dat Stadsgeldbeheer over de juiste gegevens beschikt om de betalingen te kunnen verzorgen.
Sommige cliënten kunnen deze taken zelf of krijgen hulp van een woonbegeleider of financiële vrijwilliger.

Versnelde Financiële Dienstverlening
Dit aanbod is gericht op het voorkomen van langdurige professionele financiële trajecten en op lichtere vormen van vervolg hulp. Het aanbod kenmerkt zich als kort en intensief. Gemiddeld kunnen we gedurende 6 maanden een half uur per week ondersteuning bieden.

Voor dit aanbod komt u in aanmerking als er sprake lijkt te zijn van een schuldenpakket dat beperkt is en als u veel zaken ook goed zelf kunt regelen met de ondersteuning en het advies dat u gedurende dit traject krijgt.

terug naar boven

Aanmelden Stadsgeldbeheer