Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Financiële dienstverlening door Wegwijs

Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)
SJD biedt sociaal juridisch advies en ondersteuning aan cliënten van de Tussenvoorziening, Abrona, Altrecht, Lister, Leger des Heils en andere organisaties met cliënten die vallen onder de aanvullende zorg. Je kunt terecht met vragen op diverse gebieden zoals: uitkeringen, belastingen en toeslagen, wonen, schulden, gemeentelijke regelingen, bezwaar- en verzoekschriften en meer.
Onze (vrijwillige) medewerkers kunnen je helpen met vragen of problemen op bovenstaande gebieden. Soms verwijzen we door naar andere instellingen en als het nodig is begeleiden we je daarbij. Er is geen wachtlijst en we nemen de tijd om je te helpen. Je kunt een afspraak maken per mail of telefonisch.

Contact
Voor een afspraak of algemene vragen kun je bellen of mailen.
Telefoon: 030-3034411
infoSJD@tussenvoorziening.nl

Locaties
De SJD is aanwezig op de volgende locaties:

  • Maandag: Ghanadreef 2A
  • Dinsdag: Keulsekade 36
  • Woensdag: Biltstraat 101C
  • Donderdag: Kaap Hoorndreef 10

Financieel vrijwilliger thuis
Het project Financieel Vrijwilliger Thuis helpt mensen die financiële hulp aan huis nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen die hun financiën en administratie niet meer kunnen overzien of alle post ongeopend in dozen bewaren. Of mensen die niet kunnen rondkomen van hun inkomen of hoge schulden hebben. Of mensen die na een periode van bewindvoering of schuldhulpverlening begeleiding nodig hebben bij het op orde brengen van hun administratie.
Deze mensen kunnen door een financieel vrijwilliger worden geholpen. De vrijwilliger begeleidt een cliënt maximaal een jaar om de situatie weer op orde te krijgen, zodat hij of zij daarna weer zelf de administratie kan voeren. Orde en overzicht in de financiën helpt meestal ook om weer beter zicht op andere zaken te krijgen.
De financieel vrijwilliger wordt ondersteund door de vrijwilligersbegeleider van het project Financieel Vrijwilliger Thuis en de sociaal juridisch medewerkers van de Tussenvoorziening.

Wie helpen wij?
Wij verwachten van cliënten dat zij gemotiveerd zijn om aan hun situatie te werken. Belangrijk is dat zij zich aan afspraken willen en kunnen houden. Wij helpen ook mensen met psychiatrische problematiek, verslaving of een verstandelijk beperking, zolang dit de hulp niet in de weg staat. Zijn er slechts incidentele vragen, dan verwijzen wij door naar een loket of spreekuur, bijvoorbeeld van onze eigen SJD. Ook kunnen wij doorverwijzen naar andere organisaties waar de cliënt  beter geholpen kan worden.
Onze financieel vrijwilligers worden niet ingezet bij cliënten met een eigen bedrijf of bij ZZP-ers.

Werkzaamheden
Iedere cliënt heeft weer andere hulpvragen, maar in ieder geval bestaat de hulp uit (één van de) onderstaande werkzaamheden.

  • Ordenen: Openen, sorteren en het overzichtelijk opbergen in ordners van belangrijke (financiële) papieren.
  • Budgetteren: Overzicht maken van inkomsten en uitgaven en adviseren over mogelijke bezuinigingen om niet meer uit te geven dan er binnenkomt.
  • Controleren en/of aanvragen van inkomensverruimende maatregelen: Dit betreft onder andere huurtoeslag, zorgtoeslag, en de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
  • Schuldhulpverlening: Het in kaart brengen van betalingsachterstanden, schulden en eventuele afbetalingen. Mogelijk ondersteuning bij de aanvraag voor schuldsanering bij de Gemeentelijke Schulddienstverlening. Als de schulden of betalingsachterstanden te overzien zijn, helpen bij het maken van afspraken over de afbetaling.
  • Hulp bij contacten richting financiële dienstverlening zoals de schuldhulpverlening (Gemeente Utrecht of Stadsgeldbeheer), de rechtbank en de SJD spreekuren. Of bij het weer zelf oppakken van de administratie na een periode van schuldsanering of bewindvoering bij Stadsgeldbeheer.
  • Aanleren van administratieve vaardigheden: Coaching zodat u leert om uw eigen financiën te doen, de administratie op orde te houden, het inkomen in balans te houden en de post te beantwoorden.

Aanmeldingsprocedure
U kunt zich telefonisch aanmelden via 030-2759645 (vragen naar Margonda, Sabijn of Debby van Financieel Vrijwilliger Thuis) of via e-mail:  financieelvrijwilligerswerk@tussenvoorziening.nl.

Vervolgens bespreken we, aan de hand van een aantal criteria, of u bij ons aan het juiste adres bent. Als dat zo is, maken we een afspraak voor een intake, thuis of op kantoor. Tijdens deze intake bespreken wij uw situatie en hulpvraag . Daarna besluiten wij of wij u daadwerkelijk hulp kunnen bieden. Indien wij u niet kunnen helpen verwijzen wij u door naar een andere vrijwilligersorganisatie of hulpinstantie waar u beter geholpen kunt worden.

Indien u wordt toegelaten zoeken wij een geschikte vrijwilliger voor u. Deze is er niet altijd direct. Het kan zijn dat u daarom moet u wachten tot er een geschikte vrijwilliger is. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

terug naar boven

Aanmelden SJD

Stadsgeldbeheer

Postadres

Postbus 1385
3500 BJ Utrecht

030 2302987