Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Het Utrechts Versnelfonds – de eerste horde voorbij

Per 21 april 2016 is het Bob van der Houtfonds uitgebreid met een Versnelfonds. Geïnspireerd door de Goede Gieren heeft de Tussenvoorziening nu haar eigen fonds om cliënten met financiële injecties vaker en sneller perspectief te kunnen bieden op een betere financiële toekomst. Op deze manier is er ook op andere leefgebieden meer ruimte voor ontwikkeling. De verwachting is dat dit de samenleving uiteindelijk minder geld kost. Lees in dit kader meer over de achtergrond en werkwijze van het Versnelfonds.

De doelgroep van het Versnelfonds bestaat uit cliënten waar een begeleider van de Tussenvoorziening bij betrokken is. Cliënten kunnen via hun begeleider een aanvraag indienen bij het Versnelfonds. Begeleiders kunnen voor ondersteuning van hun aanvraag terecht bij Jora Wolterink en Antje Kamminga, de ondersteuners van het Bob van der Houtfonds: bobvanderhoutfonds@tussenvoorziening.nl.

Het aanvraagformulier van het Bob van der Houtfonds wordt ook gehanteerd voor aanvragen voor het Versnelfonds.

Maatschappelijke kosten baten analyse
Een belangrijk onderdeel van de aanvraag voor een bijdrage van het Versnelfonds is een kosten baten analyse. Hierin geeft de begeleider aan wat de kosten (de hoogte van de aanvraag, betreft het een lening of gift) en de baten (bijvoorbeeld kosten voor huisuitzetting, maatschappelijke opvang, uitkeringen en verzuim) van de aanvraag zijn. Zie hier enkele voorbeelden van de maatschappelijke kosten baten analyse.

Deze pilot loopt tot eind 2016. Daarna wordt de balans opgemaakt en wordt besloten of het project wordt voortgezet.

terug naar boven

Aanmelden Stadsgeldbeheer