Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Het Utrechts Versnelfonds – de eerste horde voorbij

Per 21 april 2016 is het Bob van der Houtfonds uitgebreid met een Versnelfonds. Geïnspireerd door de Goede Gieren heeft de Tussenvoorziening nu haar eigen fonds om cliënten met financiële injecties vaker en sneller perspectief te kunnen bieden op een betere financiële toekomst. Op deze manier is er ook op andere leefgebieden meer ruimte voor ontwikkeling. De verwachting is dat dit de samenleving uiteindelijk minder geld kost. Lees in dit kader meer over de achtergrond en werkwijze van het Versnelfonds.

De doelgroep van het Versnelfonds bestaat uit cliënten waar een begeleider van de Tussenvoorziening bij betrokken is. Cliënten kunnen via hun begeleider een aanvraag indienen bij het Versnelfonds. Begeleiders kunnen voor ondersteuning van hun aanvraag terecht bij Antje Kamminga, de ondersteuner van het Bob van der Houtfonds: bobvanderhoutfonds@tussenvoorziening.nl.

Het aanvraagformulier van het Bob van der Houtfonds wordt ook gehanteerd voor aanvragen voor het Versnelfonds.

Maatschappelijke kosten baten analyse
Een belangrijk onderdeel van de aanvraag voor een bijdrage van het Versnelfonds is een kosten baten analyse. Hierin geeft de begeleider aan wat de kosten (de hoogte van de aanvraag, betreft het een lening of gift) en de baten (bijvoorbeeld kosten voor huisuitzetting, maatschappelijke opvang, uitkeringen en verzuim) van de aanvraag zijn. Zie hier enkele voorbeelden van de maatschappelijke kosten baten analyse.

In 2017 is de evaluatie van de pilot van het Versnelfonds gemaakt.

Voorbeelden van toegekende aanvragen
Er wordt steeds vaker aanspraak op het Versnelfonds gemaakt, tot nu toe zijn er (vanaf april 2016) 48 aanvragen toegekend.

Meneer Molenaar heeft zijn auto nodig om op tijd op zijn werk te komen. Hij kan de APK keuring van €827 echter niet betalen en zonder APK mag hij niet rijden. Hij dreigt zijn baan kwijt te raken en zal dan, samen met zijn gezin, aanspraak moeten maken op een uitkering uit de Participatiewet. Dit is op jaarbasis een bedrag van €19.000. Het aangevraagde bedrag is toegekend als gift en meneer kan aan het werk blijven.

Mevrouw Ceders wasmachine is kapot. Deze heeft ze hard nodig vanwege allerlei allergieën. Ze kan hier maar met moeite voor sparen en zou maandenlang bezig zijn. In de tussentijd brengt ze haar was bij de wasserette, daar is ze als snel €100 per maand kwijt. Ze ontvangt een gift van €479 voor een nieuwe wasmachine. Beide bijdragen betekenen vooruitgang in het leven van de cliënt, maar ook besparing van maatschappelijke kosten.

terug naar boven

Aanmelden Stadsgeldbeheer