Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Doelstellingen en voorwaarden

Doelstelling
De doelstelling van het Bob van der Hout Fonds is het verstrekken van leningen die structureel bijdragen aan het bereiken van schuldenloosheid, of minimaal het verminderen van schuldenproblematiek en op die manier aan de bevordering van maatschappelijk herstel of het voorkomen van maatschappelijke neergang. Enkel bij hoge uitzondering en goed gemotiveerd, verstrekt het Bob van der Hout Fonds een gift.

Doelgroep
Het Bob van der Houtfonds richt zich op cliënten van de Tussenvoorziening.
De voorwaarden voor een lening zijn:

  • De lening moet bijdragen aan het maatschappelijk herstel van de cliënt
  • De lening moet redelijkerwijs binnen maximaal 36 maanden kunnen worden terugbetaald
  • Er is geen andere ‘voorliggende voorziening’, zoals Bijzondere Bijstand, een lening bij een bank of het aanschrijven van een ander fonds
  • De aanvraag moet een totaalbeeld geven van inkomsten, uitgaven, schuldensituatie en het plan van aanpak hiervoor én het gedrag van je cliënt. Dat doe je met behulp van het aanvraagformulier, een budgetplaatje en een schuldenoverzicht.
  • Het budgetplaatje moet compleet zijn. Als hieruit blijkt dat het inkomen niet op peil is, of dat er geen zicht is op alle uitgaven, kan de aanvraag niet worden behandeld.

Verder is het gedrag van de cliënt belangrijk. Er wordt ingeschat of de situatie van de cliënt voor langere tijd stabiel genoeg is om een lening terug te kunnen betalen. Als bekend is dat de begeleiding van de cliënt binnenkort stopt, wordt een inschatting gemaakt of hij of zij in staat is om de aflossing zelf te doen. Eerlijkheid is hierbij belangrijk: niet of slechts gedeeltelijk terugbetaalde leningen holt het fonds uit.

Klik hier voor voorbeelden van zaken waarvoor een lening kan worden aangevraagd.

Manier van aanvragen
Aanvragen worden digitaal ingediend via Jora Wolterink of Antje Kamminga. Het aanvraagformulier staat hier. en een ingevuld budgetplaatje. Een budgetplaatje en een eventueel schuldenoverzicht moeten worden bijgevoegd, zodat het totaalplaatje duidelijk is. De aanvraag met alle bijlagen wordt ingediend via de mail in als 1 pdf bestand (door het in te scannen).
Jora Wolterink en Antje Kamminga versturen de aanvraag naar het bestuur van het Bob van der Houtfonds, dat beslist over mogelijke toekenning.
Het fonds vergadert eens per 6 weken. De deadline voor het indienen van een aanvraag is altijd één week voor de vergadering. Bij toekenning van een lening worden de afspraken over terugbetaling vastgelegd in een contract.

terug naar boven

Aanmelden Stadsgeldbeheer

Stichting Bob van der Houtfonds

Postbus 1385
3500 BJ Utrecht
Fiscaal nummer: 8087.87.962

030-2302987
bobvanderhoutfonds@tussenvoorziening.nl