Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Bob van der Houtfonds en Versnelfonds

Het Bob van der Hout Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk. De doelstelling van het Bob van der Hout Fonds is het terugdringen van de schuldenproblematiek en het op die manier bevorderen van schuldenloosheid en maatschappelijk herstel.Het Bob van der Hout Fonds is uitsluitend bedoeld voor cliënten van de Tussenvoorziening.

Het Bob van der Houtfonds is uitgebreid met Het Utrechts Versnelfonds. Geïnspireerd door de Goede Gieren heeft de Tussenvoorziening nu haar eigen fonds om cliënten met financiële injecties vaker en sneller perspectief te kunnen bieden op een betere financiële toekomst. Op deze manier is er ook op andere leefgebieden meer ruimte voor ontwikkeling.

Voor velen binnen de Tussenvoorziening is Bob van der Hout een zeer bekende naam. Hij is lang actief geweest in de maatschappelijke opvang in Utrecht. In 1993 was hij medeoprichter van de Tussenvoorziening en tevens de eerste voorzitter van de organisatie. Daarvoor was Bob actief als bestuurslid bij de Sleep Inn. Bij zijn afscheid van de Tussenvoorziening is een fonds opgericht en naar hem vernoemd, als eerbetoon voor zijn inzet.

Doel
De doelstelling van het Bob van der Hout Fonds is het terugdringen van de schuldenproblematiek en het op die manier bevorderen van schuldenloosheid en maatschappelijk herstel.
Het fonds helpt mensen te werken aan hun schuldsituatie met een renteloze lening of een gift. Cliënten van De Tussenvoorziening kunnen via hun begeleider een beroep doen op het fonds.

Het Bob van der Hout Fonds staat dicht bij de mensen. De werkwijze is persoonlijk en er is sprake van snelle en directe communicatie. Begeleiders dienen een aanvraag in voor hun cliënt voor een lening of – in uitzonderlijke gevallen – een kleine gift. Een lening bedraagt gemiddeld ongeveer €1.250,- terug te betalen in maximaal 36 maanden. Een gift bedraagt tussen de €50,- en €500,-. Het uitgangspunt is dat een lening of gift nooit op zich staat, maar altijd gekoppeld is aan een vorm van begeleiding vanuit de Tussenvoorziening. Begeleiders houden na toekenning zicht op de besteding van de middelen. Deze combinatie van lening of gift en begeleiding geeft een goede basis voor maatschappelijk herstel van kwetsbare mensen in de samenleving. Weer meedoen en blijven meedoen: individueel, sociaal, maatschappelijk en economisch – dat is belangrijk.

De uitgangspunten van het Bob van der Hout Fonds leest u hier.

De jaarevaluatie 2017 en de financiele rapportages treft u op de ANBI-pagina op deze website.

Doelstelling, als opgenomen in de statuten van de stichting
Het terugdringen van de schuldenproblematiek in Utrecht bij de sociale minima in het algemeen en bij dak- en thuislozen in het bijzonder, en het aldus bevorderen van schuldenloosheid en maatschappelijk herstel.

Bestuur
Voorzitter: dhr. H. van Rees
Penningmeester: mevr. E. Gravenberch
Lid: mevr. M.T. van Baren
Lid: mw. L. Wienen
Lid: mw. L. Boerboom

Mw. A. Kamminga en mw. M. Sturing, Financieel begeleiders bij Stadsgeldbeheer van de Tussenvoorziening, zijn administratief ondersteuners van het bestuur. Zij optimaliseren de aanvragen met de aanvragers en voeren samen met de penningmeester de financiële administratie.

Beloningsbeleid
De bestuurders van het Bob van der Houtfonds zijn vrijwilligers, die voor deze functie geen geldelijke vergoeding ontvangen.
De administratief ondersteuner is een medewerker in dienst van de Tussenvoorziening. De Tussenvoorziening betaalt het loon van deze secretaris, volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

terug naar boven

Aanmelden Stadsgeldbeheer

Stichting Bob van der Houtfonds

Postbus 1385
3500 BJ Utrecht
Fiscaal nummer: 8087.87.962

030-2302987
bobvanderhoutfonds@tussenvoorziening.nl