Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Imagoproject

Het Imagoproject biedt voorlichting over dak- en thuisloosheid en de achtergronden van cliënten in de hulpverlening. Het Imagoproject wil een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming door het vertellen van het eigen levensverhaal. De eigen ervaringen van de voorlichters staan centraal. Onderwerpen zijn dakloosheid, schulden, armoede, verslaving en bejegening.

Voorlichtingen
Het Imagoproject geeft voorlichtingen aan onder meer maatschappelijke instellingen, het onderwijs en bedrijven. De voorlichters zijn vrijwilligers die (voormalig) dak- en thuisloos of cliënten in OGGZ zijn. Door hun levensverhaal te vertellen geven zij inzage in hun achtergrond, ontwikkeling en hun levenskracht. Door het inzetten van hun ervaringskennis verwerven de voorlichters nieuwe competenties, zodat zij kunnen doorgroeien naar nieuw (vrijwilligers)werk.

Om je aan te melden als vrijwilliger of een voorlichting te boeken kun je contact opnemen met de coördinator, imago@tussenvoorziening.nl ter attentie van Lilian Bos. Lees hier de flyer over voorlichtingen door het imagoproject.

Wandeling
Met eigen verhalen en anekdotes vertellen de voorlichters over hun leven op straat. Door de wandeling krijgt u een beeld van de stad Utrecht gezien door de ogen van een dakloze. De wandeling duurt anderhalf uur in de omgeving van Herstart, NOIZ of de Sleep Inn. Met het geven van wandelingen werken voorlichters aan hun herstel en leveren ze weer een zinvolle bijdrage aan de maatschappij. U kunt een wandeling boeken in het Centrum van Utrecht Een Ander Centrum en in Lombok Uit Zicht in Beeld.

Training Omgaan met clienten in stressvolle situaties
Met de training Omgaan met clienten in stressvolle situaties bundelen Stadsgeldbeheer en Imago hun ervaring en specialistische kennis over de omgang van kwetsbare doelgroepen. Deze praktijkgerichte training is interessant voor inkomensbeheerders en bewindvoerders. Kijk hier voor alle informatie.

Samenwerking
Imago werkt samen met verschillende organisaties in de regio Utrecht en daar buiten:

  • De Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, ROC Midden Nederland en lagere scholen.
  • Woningcorporaties, Buurtteams,  Armoedecoalitie, Wij3.0, Lister, Leger des Heils.
  • Meetellen in Utrecht, Thuis Best, Onzichtbaar Den Haag en ervaringscoaches Doen en Laten.
  • Theatergroep STUT, Theater Thibaud Delpeut, Tivoli, Uitfeest, Utrecht in Dialoog
  • Schouders Eronder  en landelijke en lokale politiek
  • ASR verzekeringsbank, Disgover.

Publicaties

Hoe meld ik me aan?
Om je aan te melden als voorlichter kun je contact opnemen met de projectcoördinator Lilian Bos via: 030 – 2759645

terug naar boven

Imagoproject

Elandplein 25,
3523 SX Utrecht

030 - 2759645