Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Centrale aanmelding en Regie

U kunt zich via de knop rechts op deze pagina, direct bij ons aanmelden. Na uw aanmelding nemen wij binnen vijf werkdagen contact met u op. Wij kijken dan meteen of u in aanmerking komt voor hulp van de Tussenvoorziening (afhankelijk van onder andere leeftijd en regiobinding). Als dat zo is wordt er een intake gepland waarin we bespreken wat uw hulpvraag is. Daarna kijken we of wij u daarbij kunnen helpen en welke hulp het beste bij u past. Hiervoor voeren we gespreken met u en eventueel andere betrokkenen.

De taken van team Regie zijn

  • Centrale aanmelding: hier verzamelen we de benodigde basisinformatie zoals personalia, hulpvraag en hulpverleningsgeschiedenis, problematiek, (eerdere) indicaties, de regio van herkomst en de herstelgerichte attitude en risico inventarisatie en –analyse.
  • Quickscan: hier beoordelen we de aanmelding, is er overleg met de verwijzer, en toetsen we op de toelatingscriteria.
  • Onderdak: het kan gaan om laagdrempelige opvang, crisisopvang of een noodbed.
  • Intake: hier werken we aan het uitdiepen van de hulpvraag en de hulpverleningsgeschiedenis en maken we een start met de krachteninventarisatie, het in kaart brengen van risico’s, de oriëntatie op het trajectplan, de inschatting van financieringsmogelijkheden en de administratieve afhandeling.
  • Trajectplan: we stellen samen met u het trajectplan op en stemmen de inhoud van het plan af op de financieringsmogelijkheden
  • Wachtlijstbeheer en woningtoewijzing: we beheren de wachtlijsten en wijzen begeleiding en woningen toe, aansluitend bij de kaders vanuit het trajectplan

 

terug naar boven

Centrale aanmelding

Centrale aanmelding en Regie