Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Periodiek schenken

Periodiek schenken: wat houdt het in?
Periodiek schenken is een afspraak tussen u en de Tussenvoorziening en houdt in dat u ons voor een langere periode steunt. Deze afspraak wordt vastgelegd in een overeenkomst voor periodieke giften. Het voordeel voor u is dat uw schenking volledig aftrekbaar is van uw inkomen. Gewone giften zijn ook aftrekbaar, maar uitsluitend als ze hoger zijn dan 1% (en tot 10%) van uw drempelinkomen (met een minimum van € 60,-). Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, hiervoor geldt geen ondergrens. Hoeveel belastingvoordeel periodiek schenken voor u oplevert is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt.

Voorwaarden voor periodiek schenken zijn:

  1. De gift wordt schriftelijk vastgelegd (met het formulier Overeenkomst periodieke gift van de Belastingdienst)
  2. U schenkt ten minste vijf jaar lang een bepaald bedrag

Op de website van de Belastingdienst  vindt u meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift.

Schenkdoelen
U kunt voor de Tussenvoorziening algemeen schenken. Wij bekijken dan voor welk project of welke voorziening uw schenking op dat moment het hardst nodig is.

U kunt ook aan een specifiek project schenken, zoals bijvoorbeeld Kinderen in de opvang of de VoedselbankPLUS. Op het formulier kunt u beschrijven voor welk doel uw schenking is.

Hoe werkt het?
Als u besluit periodiek te gaan schenken gelden de volgende stappen:

  1. U download het formulier Overeenkomst periodieke gift: (dit document bevat zowel het exemplaar voor de schenker als voor de ontvanger) en het machtigingsformulier voor automatische incasso.

Onze voorkeur gaat uit naar automatische incasso, omdat wij hiermee beter het overzicht kunnen bewaken. Indien u er echter voor kiest uw gift zelf over te maken, vragen wij u dit te doen via het inplannen van een automatische overboeking op de eerste van de maand.  

  1. U vult op beide exemplaren van de Overeenkomst periodieke gift uw gegevens in en ondertekent de exemplaren. Indien u een partner heeft (onder partner wordt verstaan: samenwonend/gehuwd/ geregistreerd partner) dienen zijn of haar gegevens ook ingevuld te zijn en dient uw partner ook te ondertekenen.
  2. U stuurt beide ingevulde exemplaren en het machtigingsformulier naar:

Stichting De Tussenvoorziening
T.a.v. Jules van Dam
Groeneweg 2
3531 VE Utrecht

  1. Wij vullen ons gegevensdeel in en ondertekenen beide exemplaren. Wij sturen het schenkersexemplaar naar u retour, het andere exemplaar bewaren wij in onze administratie.

U ontvangt (een deel van) het geschonken bedrag terug van de Belastingdienst als u bij de jaarlijkse belastingaangifte uw schenkingsbijdrage opgeeft (bij ‘aftrekposten giften’).

Voorbeeld belastingvoordeel in cijfers
Het volgende rekenvoorbeeld illustreert dat u via een akte voor periodieke giften meer kunt bereiken met uw gift, zonder dat het u extra geld kost.

………………………………………………….U betaalt netto     U geeft bruto
Donatie zonder akte                                        €100     €100

Donatie met akte belastingtarief 34%          €100     €152

Donatie met akte belastingtarief 42%          €100      €172

Donatie met akte belastingtarief 52%          €100      €209

terug naar boven

Vrijwilliger worden?

Aanmelden vrijwilliger