Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Schuldhulpverlenen op afstand. Stadsgeldbeheer tijdens Corona.

22 maart 2021

Stadsgeldbeheer van de Tussenvoorziening begeleidt de ‘kwetsbare inwoners’ van Utrecht richting een schuldenvrije toekomst. Het woord kwetsbaar is dubieus- dat kan immers van iedereen die in de schulden zit worden gezegd. Maar met kwetsbaar bedoelen we de mensen die het niet redden met de reguliere schuldhulpverlening. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, mensen die een licht verstandelijke beperking hebben, of last van verslavings- of psychische problematiek.

Door: Jora Wolterink.

Bij ons zijn ze welkom, we bieden ze een luisterend oor, leggen ze uit hoe een schuldregeling werkt, en nemen ze bij de hand om de stappen te zetten die nodig zijn om duurzaam uit de schulden te komen. Dat bij de hand nemen doen we soms letterlijk- we staan dichtbij de klant. Maar de corona pandemie maakte het het afgelopen jaar onmogelijk voor ons om onze dienstverlening zo uit te voeren als we zouden willen. Hierbij een korte terugblik op een veelbewogen jaar.

Schuldhulpverlening tijdens Corona, de cijfers.

  • In 2020 hebben we 350 nieuwe cliënten verwelkomd bij Stadsgeldbeheer. Dat is zo’n 100 meer dan het jaar ervoor.
  • We zijn 147 schuld- en betalingsregelingen gestart, wederom meer dan in 2019.
  • Van de schuldregelingen hebben we de schuldeisers in 87% van de situaties een saneringskrediet kunnen aanbieden. Hier hebben we het afgelopen jaar fors op ingezet en we verwachten dat deze trend stijgt.
  • 60% van onze cliënten stroomde schuldenvrij uit en het slagingspercentage ligt vermoedelijk rond de 90%. Dat is een goed resultaat omdat we niet met alle cliënten tot een schuldregeling komen. Dit heeft te maken met de weerbarstige problematiek waar veel van onze cliënten mee te maken hebben.

De verbinding met onze cliënten tijdens Corona.

Klinkt dus best goed, bovenstaande cijfers. Maar ze zeggen niet alles; we missen de verbinding met onze cliënten erg. We bellen veel, we beeldbellen soms, als cliënten dat kunnen en als ze dat willen, en de cliënten komen naar kantoor als dat nodig is. Bijvoorbeeld als een intake via telefoon toch echt niet lukt, als voorwaarden voor een schuldregeling moeten worden besproken, of als cliënten ineens van telefoonnummer wijzigen.

Maar ook omdat ze het echt nodig hebben, zoals Anne bijvoorbeeld. Haar consulent vertelt: “Anne is een extreem kwetsbare vrouw met een trauma, ze durft niet te bellen of te mailen. Daarom komt ze eens per 6 weken naar ons kantoor om haar zaken te bespreken. Alle prikkels zijn eigenlijk teveel voor haar. Ze is in het verleden uit de WSNP gezet vanwege het niet nakomen van de sollicitatieverplichting (voordat ze cliënt was van Stadsgeldbeheer). Volkomen te verwachten, want ze durft helemaal niet naar een gesprek te gaan. Voor haar is contact waarbij je elkaar ziet en elkaars nabijheid voelt cruciaal.”

Het opbouwen van een vertrouwensband met onze cliënten is de basis van ons werk en dat gaat offline toch het beste. We zijn er voor het budgetbeheer, maar we doen veel meer dan dat. Vaak zijn we ook gesprekspartner, sterke schouder of adviespunt. En daarvoor moet je elkaar kunnen zien. We kijken dan ook per cliënt wat er nodig en vooral mogelijk is om de verbinding goed te houden. En dat is absoluut een uitdaging. In april 2020 schreef collega Marthe Riemeijer deze blog over hoe zij haar werk als consulent in Coronatijd doet.

De vooruitblik naar de toekomst.

We hadden een klein jaar geleden, toen de pandemie uitbrak, niet verwacht dat we begin 2021 weer in een lockdown met weinig perspectief op nabijheid zouden zitten. We zien dan ook dat de doorstroom van onze cliënten lijkt te stagneren. Logisch te verklaren, het is een stuk ingewikkelder motiveren via de telefoon en e-mail. Ook zien we de stress bij sommige cliënten oplopen.

Neem bijvoorbeeld Henk: “In juni 2020 stroomde Henk uit bij Stadsgeldbeheer, zonder schulden en met goede moed. Maar hij werkte als oproepkracht in de horeca en kwam dus al snel zonder werk te zitten. Hij was veel thuis waardoor er ruzies ontstonden binnen zijn gezin. Door het gemis van inkomen was het moeilijk om de huur te betalen; het geld dat er wel was hebben ze uitgegeven aan extra boodschappen. Dat vonden ze zelf ook heel stom, maar ze hadden even iets extra’s nodig om het leven weer een beetje leuk te maken. De stress liep nog meer op. Toen heeft Henk na een ruzie een brommer van een vriend geleend en deze tegen een auto aangereden. Iedereen is ongedeerd, maar weer een schuld erbij. Het gezin is nu helaas weer terug bij Stadsgeldbeheer.

In het geval van Henk veroorzaakte Corona dus indirect veel stress en helaas een terugval in financieel beheer. We verwachten dat dat bij meer mensen het geval zal zijn en daarnaast verwachten we een toename aan mensen met financiële problemen door de Corona.

Voor 2021 is het dan ook van groot belang dat we blijven aansluiten bij de cliënten. Dat we budgetcoaching op grotere schaal kunnen aanbieden zodat cliënten ook echt de vaardigheden aangeleerd krijgen om duurzaam uit de schulden te komen. Dat we nóg meer kunnen saneren en het liefst ook nog sneller: schuldenvrij first! Maar vooral dat we de kern van ons werk weer kunnen versterken: nabij onze cliënten zijn en ze deze moeilijke tijd helpen door te komen.
Lees verder over Stadsgeldbeheer.

Jora Wolterink

Jora Wolterink is beleidsmedewerker bij de Tussenvoorziening.

Vragen?

Vragen? Neem contact met ons op.