Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Een nieuw minimum

19 januari 2018

Iedereen moet genoeg geld hebben om in zijn levensonderhoud te voorzien. Wanneer iemand langere tijd zijn schulden niet betaalt komt er een moment dat de deurwaarder beslag gaat leggen op het inkomen. Hij moet hierbij rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is het dat deel van het inkomen waarop een schuldeiser geen beslag mag leggen. Op die manier blijft voldoende geld over om de vaste lasten en de boodschappen van te betalen.

Voldoende geld is echter een lastig begrip, want wat is voldoende? Om dit te bepalen is er een ingewikkelde formule bedacht waarin rekening wordt gehouden met huur, zorgverzekering, inkomen en toeslagen. Wanneer een deurwaarder beslag legt op de uitkering of het loon van een debiteur, moet hij deze formule toepassen om te bepalen hoeveel hij van dit inkomen in beslag mag nemen. Beschikt de deurwaarder niet over de relevante gegevens van de debiteur, dan kan en zal hij hier geen rekening mee houden. De debiteur moet deze gegevens namelijk zelf aanleveren. Het gevolg is dat er bij 75% van de mensen met loonbeslag een verkeerde beslagvrije voet is berekend en zij dus teveel betalen.

Stel je voor…
Stel, u heeft schulden. U bent het overzicht kwijt. Er blijven wekelijks brieven op de mat vallen, steeds dwingender van toon. Uw stress stijgt en daarmee daalt uw vermogen om deze situatie rustig het hoofd te bieden. Dan komt er een brief, opnieuw van de deurwaarder. Bijgevoegd is een formulier waarop u al uw inkomsten en uitgaven in moet vullen. Zou u dit doen?

Veel mensen doen dit niet omdat ze de post niet meer openmaken, de brief niet begrijpen of bang zijn dat de deurwaarder met deze gegevens nog meer maatregelen gaan nemen.

Het werd dus tijd voor een nieuwe berekening. Eén waarbij de deurwaarder een beslagvrije voet kan berekenen zonder geheel afhankelijk te zijn van de input van de debiteur. Die komt er in 2018.

In de nieuwe berekening mag 95% van de bijstandsuitkering behouden worden. Voor de hogere inkomens geldt ook 95% van de bijstandsnorm, met een compensatie voor het feit dat mensen geen of minder toeslagen krijgen. De gegevens die nodig zijn voor deze berekening kan de deurwaarder uit de polisadministratie en de basisregistratie persoonsgegevens halen. Voor heel veel mensen betekent dit een grote verbetering.

Maar er is een maar…
Echter… er is altijd een maar. Er is een groep die er op achteruit zal gaan: de mensen waarbij de huidige beslagvrije voet wel goed was vastgesteld en waarbij deze hoger was dan het inkomen. Bij deze groep (met name mensen met een bijstandsuitkering) kon niets worden afgedragen aan de deurwaarder. Onder de nieuwe beslagvrije voet geldt echter een minimum-aflossing van 5% van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande komt dit neer op ongeveer 47,- euro per maand. Er is bij dit normbedrag aangesloten bij het normbedrag dat mensen moeten betalen tijdens het minnelijke  schuldentraject, waarbij ook een minimumbedrag van 5% van de bijstandsnorm moet worden afgedragen. Er wordt uitgegaan van de stelling: mensen met schulden moeten toch íets betalen.

Wat lijkt te worden vergeten is dat mensen met loonbeslag nooit slechts één schuld hebben en dat een huurschuld of achterstanden bij gas-water-licht vaak een onderdeel van het schuldenpakket is. Bovendien betalen schuldenaren vaak een hogere premie ziektekosten, omdat ze ook bij de zorgverzekering een achterstand hebben. Door mensen te verplichten een minimumbedrag af te dragen middels een beslag is er minder ruimte voor een tijdelijke regeling met de verhuurder en energieleverancier.

Tijdens een officiële minnelijke schuldenregeling is die ruimte er wel, omdat er geen extra regelingen meer lopen naast de aflossing en de hogere ziektekostenpremie (bronheffing) teruggaat naar de normale basispremie. Een minimale aflossing tijdens een schuldenregeling is dus gepast, maar niet in het voortraject van de schuldenregeling. Wanneer zou worden aangetoond dat de schuldenaar door de bronheffing of tijdelijke betalingsregeling al aan het afbetalen is, zou daarmee voldaan moeten zijn aan de regel: ieder mens met schulden moet toch iets terugbetalen.

Laten we ervoor zorgen dat het nieuwe minimum aan mensen de ruimte laat om een betalingsafspraak te maken met de verhuurder of energieleverancier, want dat is toch waar een minimum voor bedoeld is.

Marthe Riemeijer
Budgetconsulent SGB

Vragen?

Vragen? Neem contact met ons op.